Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Was-Wordt tabel nieuwe begrotingsstructuur

Artikel

(onderdeel)

WAS

Artikel

(onderdeel)

WORDT

1

Openbaar bestuur en democratie

1

Openbaar bestuur en democratie

1.1

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

1.1

Bestuur en regio

1.2

Participatie

1.2

Democratie

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

2

Nationale veiligheid

2.1

Apparaat

2.1

AIVD apparaat

2.2

Geheim

2.2

AIVD geheim

3

Woningmarkt

3

Woningmarkt

3.1

Betaalbaarheid

3.1

Woningmarkt

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

3.1

Woningmarkt

4

Woonomgeving en Bouw

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

4.1

Energie en bouwkwaliteit

4.1

4.2

Energietransitie en duurzaamheid

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Woningbouwproductie

3.1

4.1

Woningmarkt

Energietransitie en duurzaamheid

4.3

Kwaliteit woonomgeving

1.1

1.2

3.1

4.1

Bestuur en regio

Democratie

Woningmarkt

Energietransitie en duurzaamheid

4.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

4.1

Energietransitie en duurzaamheid

5

Ruimte en omgeving

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

5.1

Ruimtelijke ordening

5.1

Ruimtelijke ordening

5.2

Omgevingswet

5.2

Omgevingswet

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

1.2

6.2

Democratie

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

6.4

Burgerschap

1.2

Democratie

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

6.5

Identiteitsstelsel

   

6.6

Investeringspost digitale overheid

7

Arbeidszaken overheid

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

7.1

Overheid als werkgever

7.1

1.2

12

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Democratie

Algemeen

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

1.2

7.2

Democratie

Pensioenen en uitkeringen

8

Kwaliteit Rijksdienst

7.1

11

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Centraal apparaat

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

9.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

9.2

Beheer materiële activa

9.2

Beheer materiële activa

11

Centraal apparaat

11

Centraal apparaat

12

Algemeen

12

Algemeen

13

Nominaal en Onvoorzien

13

Nog onverdeeld

14

VUT-fonds

   
Licence