Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel Subsidies art.nr. 1 Primair onderwijs (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal van de regeling)

Regeling Onderwijsvoorzieningen jongeren met een handicap (UWV) 1

23.191

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

geen

2019

20182

Regeling Onderwijs in het buitenland (Stichting NOB)

10.724

13.394

13.394

13.394

13.394

13.394

13.394

geen

2019

20182

WOOS: Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

11.510

11.630

12.130

12.630

13.130

13.630

13.630

geen

2023

2023

WOOS: Basis voor Presteren («School aan Zet» en «Bèta en Techniek»)

1.519

           

2015

geen3

2017

WPO: Academische ziekenhuizen en SBD’s voor onderwijs aan zieke leerlingen 4

6.920

6.920

6.920

6.920

6.920

6.920

6.920

geen

2019

20182

WOOS: Arbeids- en kennisactiviteiten PO

2.020

           

geen

geen5

2017

WOOS: aanpassen lesmaterialen ten behoeve van visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen (Dedicon)

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

geen

2019

20182

WOOS: Techniekpact

2.275

1.825

1.375

       

geen

2019

2019

WOOS: FODOK

60

35

         

2014

2019

2018

WOOS: Goed Worden, Goed Blijven (PO-Raad)

3.089

           

geen5

2019

2018

SLOA/WOOS: Nederlands Gebarencentrum

487

487

487

487

487

487

487

geen

2019

2018

WOOS: Ouderorganisatie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2014

2019

2018

WOOS: PO-Raad diversen

3.671

           

geen

geen3

2017

WOOS: Stichting Gedragswerk

640

640

640

640

640

640

640

2015

2020

2018

WOOS: Vensters PO

 

330

         

2014

geen

2018

WOOS: Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning Scholen en ouders)

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

geen

2019

2018

WOOS: Q voor besturen (PO Raad)

2.245

           

geen6

2018

2018

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

0

0

6.000

12.000

13.000

21.000

21.000

2015

2021

2021

Kaderregeling Subsidiëring onderzoek en wetenschap: Pre COOL-onderzoek (NWO)

375

375

375

375

     

2015

2019

2020

WOOS: Regeling Cultuurbegeleider

1.000

1.000

1.000

1.000

     

geen

2020

2020

Overige beschikkingen op basis van WOOS/SLOA

12.551

24.198

27.783

29.381

31.870

31.870

31.870

divers

divers

divers

Totaal subsidie(regelingen)

88.877

90.434

99.704

106.427

109.041

117.541

117.541

     
1

Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs.

2

De regeling wordt jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

3

Betreffen kortlopende subsidies. Zijn inmiddels beëindigd.

4

Dit betreft de bekostiging van academische ziekenhuizen.

5

Geen volgende evaluatie. Vanaf 2018 in lumpsum.

6

Evaluatie via monitor bestuursakkoord PO 2017.

Tabel Subsidies art.nr. 3 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Basissubsidie Stichting Kennisnet

12.280

12.260

12.240

12.240

12.240

12.240

12.240

2015

2020

jaarlijks1

ICT projecten (incl. transparantie)

6.172

4.749

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2017

2020

jaarlijks2

Pilot zomerscholen

8.276

8.150

9.000

2018

 

2019

Overig totaal

27.745

47.072

62.543

63.766

64.761

64.626

64.796

     

Bestaande uit:

                   

WOOS:

                   

Stichting school en Veiligheid

1.835

1.625

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

2017

 

Jaarlijks1

Europees Platform

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

2014

2020

Jaarlijks2

Kansengelijkheid

11.500

17.436

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

geen

2018

2020

VMBO-techniek3

3.500

5.000

2.800

1.000

1.000

1.000

     

Overige subsidies4

13.310

23.411

24.347

27.770

30.565

30.430

30.600

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

54.473

72.231

88.783

81.006

82.001

81.866

82.036

     
1

Regeling wordt jaarlijks verlengd (betreft jaarlijkse instellingssubsidie op basis van een bestuurlijke verplichting)

2

Subsidie wordt jaarlijks getoetst en verlengd.

3

Er wordt subsidie verschaft voor het bijscholen van technische docenten, het verbeteren van het vmbo-imago en vakwedstrijden en ter ondersteuning en uitvoering van de regionale aanpak. De besteding wordt geëvalueerd door middel van de jaarverantwoording.

4

Onder meer subsidies voor excellente en zwakke scholen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, lerarenregister en het lerarenontwikkelfonds

Tabel Subsidies art.nr. 4 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Subsidieregeling praktijkleren

196.500

201.524

185.048

202.500

196.500

191.500

175.500

geen

2018

2019

Permanent leren

7.250

186.650

196.800

196.800

196.800

geen

nnb

nnb

Subsidieregeling Tel mee met Taal

14.072

22.795

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2017

2018

2021

Loopbaanorientatie

1.462

2.753

2.253

1.275

1.275

1.300

1.300

2016

2020

2019

ROC Leiden

7.017

525

         

geen

nnb

2018

                     

Overig totaal bestaande uit:

16.257

20.610

14.442

7.822

12.560

12.560

12.560

divers

divers

divers

Beoordeling kwaliteitsplannen/exellentieplannen

2.000

2.000

1.021

       

2017

2019

2019

Overig

14.257

18.610

13.421

7.822

12.560

12.560

12.560

     

Totaal subsidieregelingen

235.308

248.207

220.993

410.247

419.135

414.160

398.160

     
Tabel Subsidies art.nr. 6 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Regeling: Stimulering Bèta/techniek

3.143

           

2017

n.v.t.

2018

WOOS: Overige subsidies ≤ € 1 miljoen1

1.858

1.909

408

355

153

153

153

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

5.001

1.909

408

355

153

153

153

     
1

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht.

Tabel Subsidies art.nr. 7 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Regeling: Open en online onderwijs

988

1.576

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Geen

2020

2022

WOOS: Overige subsidies ≤ € 1 miljoen1

1.565

2.501

2.641

2.566

2.493

2.288

2.288

divers

divers

divers

                     

Totaal subsidieregelingen

2.553

4.077

4.641

4.566

4.493

4.288

4.288

     
1

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht.

Tabel Subsidies art.nr. 8 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Subsidiebeschikking (WOOS) Neth-ER

600

600

         

2013

 

2018

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

186

196

196

196

196

196

196

Geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien1

2023

DutchCulture

                 

2017

Stichting Lezen en Schrijven

                 

2018

Overige incidentele subsidies

70

115

125

125

60

60

70

Geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien1

2022

Docentenuitwisseling Fulbright Center

                 

2018

NWS

                 

2019

Totaal subsidieregelingen

856

911

321

321

256

266

266

     
1

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de WOOS en Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

Tabel Subsidies art.nr. 9 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Regeling Lerarenbeurs

109.945

97.078

104.300

104.300

104.300

104.300

104.300

2017

2021

1-4-2022

Regeling zij-instroom

   

8.000

4.000

4.000

4.000

4.000

2017

 

1-1-2022

Regeling korte scholingstrajecten

   

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

geen1

2019

1-1-2020

WOOS: Impuls Lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo

2.625

1.609

         

geen2

 

2018

WOOS: Onderwijscoöperatie

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

geen3

   

WOOS: Promotiebeurs voor leraren (via NWO)

3.251

           

geen3

 

2017

WOOS: Projecten professionalisering

3.899

2.000

         

geen3

   

WOOS: Overige projecten

2.674

5.794

4.976

3.584

3.584

3.019

3.019

geen3

   

Totaal subsidieregelingen

125.339

109.426

126.721

121.329

121.329

120.764

120.764

     
1

De regeling is pas in 2017 in werking getreden.

2

Resultaten zijn nog niet beschikbaar.

3

Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening of het jaarverslag van de subsidieontvangers.

Tabel Subsidies art.nr. 14 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Wet Specifiek Cultuurbeleid:

                   

Verbreden inzet cultuur

8.991

13.968

16.516

16.566

14.491

17.516

17.516

2013–2016

2018

jaarlijks

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

6.327

9.172

9.005

9.005

8.052

8.052

8.052

2016

2018

jaarlijks

Programma leesbevordering

3.437

3.413

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

2017

2019

2019

Creatieve Industrie

1.823

7.566

7.475

1.975

1.975

1.975

1.975

*1

*1

*1

Monumentenzorg

0

1.939

0

0

0

0

0

*1

*1

*1

Programma Erfgoed en ruimte

2.667

3.848

0

0

0

0

0

20162

ntb3

20183

Programma Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

3.000

2.250

2.450

2.750

2.750

n.v.t.

Ntb3

2025

Specifiek cultuurbeleid

22.284

43.747

38.017

31.293

17.586

13.864

13.864

*1

*1

*1

Totaal subsidieregelingen

45.529

83.653

77.363

64.439

47.904

47.507

47.507

     
1

Bovenstaande subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten, die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)». De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring. Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in de voortgang en effectiviteit van beleid. In 2022 vindt tevens een beleidsdoorlichting plaats.

2

Interne Midtermreview door de ADR

3

Vervolgprogramma op Erfgoed en ruimte, Erfgoed en fysieke leefomgeving, wordt nader ingevuld, inclusief evaluatie Erfgoed en ruimte.

Tabel Subsidies art.nr. 15 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid

311

649

894

894

894

894

894

Geen1

   

Totaal subsidieregelingen

311

649

894

894

894

894

894

     
1

Bovenstaande subsidie bevat programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)». De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid en de Mediawet 2008. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring.

Tabel Subsidies art.nr. 16 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Subsidieregeling Stichting AAP

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

Geen

Geen1

20331

WOOS:

                   

Stichting NLBIF

0

550

550

550

550

550

550

20142

2021

jaarlijks3

Naturalis Biodiversity Center

6.265

6.265

6.265

6.265

6.266

6.266

6.266

20142

2021

jaarlijks3

BPRC

9.608

9.608

9.608

9.608

9.609

9.609

9.609

20142

2021

jaarlijks3

NCWT/NEMO

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

20142

2021

jaarlijks3

STT

221

221

221

221

221

221

221

20142

2021

jaarlijks3

Nationale Coördinatie

1.254

4.189

5.195

5.803

6.252

6.252

6.252

20142

2021

jaarlijks3

Totaal subsidieregelingen

21.746

25.231

26.237

26.845

27.296

27.296

27.296

     
1

Looptijd subsidie tot en met 2033 is vastgelegd in de subsidieregeling Stichting AAP.

2

Deze instellingen zijn onderdeel van het Nederlandse wetenschapsstelsel en zijn vanuit die rol meegenomen in het IBO wetenschappelijk onderzoek.

3

Subsidie wordt jaarlijks getoetst en verlengd.

Tabel Subsidies art.nr. 25 (Bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (-regeling)(jaartal)

Subsidieregeling emancipatie 2011

4.266

1.623

786

78

     

20181

 

2017

Subsidieregeling gender- en lhbti-gelijkheid 2017–2022

697

2.340

2.645

3.353

3.406

3.416

3.416

 

20221

 

Totaal subsidieregelingen

4.963

3.963

3.431

3.431

3.406

3.416

3.416

     
1

Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties.

Licence