Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.8. Lijst van afkortingen

AAR

Air to Air refuelling

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ACOTA

African Contingency Operations Training and Assistance

ADR

Auditdienst Rijk

AGBADS

Army Ground Based Air Defence System

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMBV

Alkmaar-klasse Mijnenbestrijdingsvaartuig

AMF

AIVD en MIVD op Frederikkazerne

AO

Algemeen Overleg

AOR

Bevoorradingsschip

API

Advanced Passenger Information

ATF ME

Air Taskforce Middle-East

ATV

All Terrain Vehicle

AWACS

Airborne Early Warning and Control System

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

BBP

Bruto Binnenlands Product

BH&OS

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BS

Bestuursstaf

BSB

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C4ISR

Command & Control, Communications, Computers & Information and Intelligence, Surveillance & Reconnaissance

CARIB

Caribisch Gebied

CBMI

Capacity Building Mission in Iraq

CBRN

Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDC

Commando Dienstencentra

CDS

Commandant der Strijdkrachten

CIA

Chief Innovation Advisor

CIH

Cyber Innovation Hub

CLAS

Commando landstrijdkrachten

CLSK

Commando luchtstrijdkrachten

CMF

Combined Maritime Forces

CODEMA

Commissie Defensie Materieel

CODEMO

Commissie Defensie Materieelontwikkeling

CS

Combat Support

CSA

Chief Scientific Advisor

CSS

Combat Support Ship

CSS

Combat Service Support

CZMCARIB

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied

CZSK

Commando zeestrijdkrachten

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain & Operate

DCC

Defensie Cybercommando

DDG

Duik- en Demonteer Groep

DEFCERT

Defensiebreed Computer Emergency Response Team

DGLC

Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

DHC

Defensie Helikopter Commando

DIS

Defensie Industrie Strategie

DMO

Defensie Materieel Organisatie

DMP

Defensie Materieel Proces

DOKS

Defensie Operationeel Kledingsysteem

DOSCO

Defensie Ondersteuningscommando

DSI

Dienst Speciale Interventies

DTO

Defensie Telematica Organisatie

DVOW

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen

EDA

Europees Defensie Agentschap

EDAP

European Defence Action Plan

EDF

Europees Defensiefonds

EES

Europees In- en Uitreissysteem

EFP

Enhanced Forward Presence

EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

ESSM

Evolved Sea Sparrow Missile

ETIAS

Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem

EU

Europese Unie

EULEX

European Union Rule of Law Mission (Kosovo)

EURODAC

Europese databank met vingerafdrukken

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FIN

Ministerie van Financiën

FMS

Fleet Marine Squadron

FNIK

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

GPW

Groot Pantserwielvoertuig

GrIT

Grensverleggende IT

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOV

Hydrografische Opname Vaartuigen

HQ

Headquarter

IAMD

Integrated Air and Missile Defense

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IT

Informatietechnologie (inclusief communicatietechnologie)

IGK

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

IGO

Informatiegestuurd optreden

IGV

Inspecteur-Generaal Veiligheid

ISAF

International Security Assistance Force

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

JIVC

Joint Informatievoorziening Commando

JSF

Joint Strike Fighter

JSS

Joint Support Ship

KCT

Korps Commandotroepen

KKW

Klein Kaliber Wapens

KMar

Koninklijke Marechaussee

KORV

Kader Overname Rijksvastgoed

KSD

Koninklijke Stichting Defensie Musea

LCC

Life Cycle Cost

LC(F)

Luchtverdedigings- en Commando(fregat)

LCVP

Landing Craft Vehicle Personnel (landingsvaartuig)

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LPD

Landing Platform Dock

LZV

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

MALE UAV

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Air Vehicle

MANPAD

Man-Portable Air-Defence system

MARKAZ

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

MARIN

Maritiem Research Instituut Nederland

MARSOF

Maritime Special Operations Forces

MBMD

Maritime Ballistic Missile Defence

MCG

Marine Combat Group

MCM

Maritime Counter Measures

MECHBRIG

Gemechaniseerde Brigade

MFF

Multipurpose Fregat

MGGZ

Militair Geestelijke Gezondheidszorg

MILSATCOM

Military Satellite Communications

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MIP

Militair Invaliditeitspensioen

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MLU

Midlife Update

MOC

Maritiem Operations Centre

MOD

Militair Oorlogs- of Dienstslachtoffer

MOU

Memorandum of Understanding

MPO

Materieel Projecten Overzicht

MRAT

Medium Range Anti-Tank

MRTT

Multirole Tanker Transport

MTF

Medical Treatment Facility

MTV

Mobiel Toezicht Veiligheid

MVD

Minister van Defensie

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NATRES

Nationale Reserve

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCIA

NATO Communications and Information Agency

NCS

NATO Command Structure

NLD

Nederland

NLDA

Nederlandse Defensie Academie

NLMARFOR

Netherlands Maritime Force

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

NLVD

Stichting Nederlandse Veteranendag

NSE

National Support Element

NTM

Notice To Move

NVW

Nota van wijziging

OM

Openbaar Ministerie

OPV

Oceangoing Patrol Vessel

Paresto

Paarse Restaurant Organisatie

PESCO

Permanent gestructureerde samenwerking

PI NL

Passagiersinformatie-eenheid Nederland

P&O

Personeel en organisatie

PTSS

Post-Traumatisch Stress Syndroom

PW

Politiewet

QRA

Quick Reaction Alert

R&D

Research and Development

RBZ

Raad Buitenlandse Zaken

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RSM

Resolute Support Mission

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

RZO

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

SAC

Strategic Airlift Command

SBK

Sociaal Beleidskader

SM2

Standard Missile 2

SOCOM

Special Operations Command

SOF

Special Operations Forces

SOLTG

Special Operations Land Task Group

SOMTG

Special Operations Maritime Task Group

SPEER

Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering

SRAT

Short Range Anti-Tank

SSO

Shared Service Organisatie

SZVK

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

SWOON

Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UAV

Unmanned Air Vehicle

UNMISS

United Nations Mission in Sudan

UNTSO

United Nations Truce and Supervision Organization

VAO

Verslag Algemeen Overleg

VL

Veteranenloket

VN

Verenigde Naties

VNVR

Verenigde Naties Veiligheidsraad

VOSS

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem

VP

Vereniging Veteranen Platform

VPD

Vessel Protection Detachment

VSHORAD

Very Short Range Air Defence

vte

Voltijdsequivalent

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOO

Wetenschappelijk Onderzoek

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Zr. Ms.

Zijner Majesteits

ZVW

Zorgverzekeringswet

Licence