Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Evaluatie- en overig onderzoek3 4 5

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

1

Beleidsdoorlichting gehele beleidsartikel 1: duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

2018

2020

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

1.1

Effecten van integratie van hulp, handel en investeringen in 3 partnerlanden (Ethiopië, Kenia en Bangladesh)

 

2018

   

1.1

NCP OESO richtlijnen voor multinationals

 

2018

   

1.1

Effectiviteit sectorconvenanten

 

2020

   

1.2

Evaluatie van het DIO instrumentarium: DHK, Faciliteit voor NL handel

 

2018

   

1.2

Starters in Business (SIB)

 

2019

   

1.2

Economische diplomatie (incl. uitkomsten evaluaties DIO instrumentarium)

 

2018

   

1.2

Stichting NL International Business (NLIB)

 

2022

   

1.2

DTIF Dutch Trade and Investment Facility

 

2022

   

1.3

FMO-MASSIF (Access to Finance);

 

2020

   

1.3

FMO-IDF (Infrastructure Dev. Fund)

 

2018

   

1.3

ORIO – Publieke Infrastructuur

 

2019

   

1.3

Trademark East Africa

 

2020

   

1.3

Health Insurance Fund (HIF)

 

2022

   

1.3

LEAD (met link migratie en ARC onder art. 4)

 

2020

   

1.3

DRIVE & Develop2Build

 

2021

   

1.3

CBI

 

2021

   

1.3

PUM

 

2021

   

1.3

Initiatief Duurzame Handel (IDH)

 

2020

   

1.3

Solidaridad

 

2020

   

1.3

Inclusive Business Accelerator (IBA)

 

2018

   

1.3

PSD Apps en 2@thereOS

 

2018

   

1.3

FMO Capacity development

 

2019

   

1.3

SP-TP Utz PPP-duurzame koffie

 

2020

   

1.3

FMO-A

 

2019

   

1.3

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (POP) incl. Agriterra

 

2020

   

1.3

Evaluatie DGGF

 

2020

3

Overig onderzoek

       
   

1.1

Onderzoek naar IMVO beleid en sectorconvenanten

 

2018

   

1.1

Nederlands Handels- en Investeringsbeleid

 

2019

   

1.1

Effecten EPA’s

 

2018

   

1.1

Samenwerking met en ondersteuning van ontwikkelingslanden op belastinggebied

 

2019

   

1.2

Holland Branding

 

2022

   

1.3

Aid for Trade + International Centre for Trade & Sustainable Development (ICTSD)

 

2018

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

2

Beleidsdoorlichting gehele beleidsartikel 2: duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

 

2022

   

2.1

Voedselzekerheid

 

2018

   

2.2

Waterbeheer

 

2018

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

2.1

Geodata For Agriculture & Water (G4AW)

 

2022

   

2.1

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

 

2020

   

2.1

DryDEV / ICRAF

 

2018

   

2.1

IFDC-2SCALE

 

2018

   

2.1

NL bijdrage CGIAR

 

2020

   

2.2

Fonds Duurzaam Water (FDW) (incl. Ghana WASH Window)

 

2020

   

2.3

Access to Energy Fund (FMO-AEF)

 

2018

   

2.3

HIVOS Biogas

 

2021

   

2.3

Energising Development Partnership (EnDev) Phase III

 

2018

3

Overig onderzoek

       
   

2.1, 3.1, 3.3, 4.1

Strategische partnerschappen als instrument

 

2019

   

2.3

Studie evalueerbaarheid klimaatadaptatie

 

2018

3

Sociale vooruitgang

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

3

Beleidsdoorlichting van het gehele beleidsartikel 3: Sociale Vooruitgang

 

2022

           

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

3.1

SRGR Strategische partnerschappen 2016–2020 en HIV/Aids

 

2021

   

3.1

Fonds Product Development Partnerships

 

2020

   

3.1

Keuzes en Kansen 2011–2014, Key population fund, SRGR fonds 2013–2015, opstapfonds, kindhuwelijkenfonds

 

2018

   

3.2

FLOW

 

2018; 2021

   

3.2

NAP 1325 (2016–2019)

 

2020

   

3.2

Regionaal vrouwenfonds

 

2021

   

3.3

NCDO

 

2019

   

3.3

CIVICUS

 

2021

   

3.4

Orange Knowledge Programma (2017–2021)

 

2021

3

Overig onderzoek

       
   

3.3

Samenspraak en tegenspraak – synthese onderzoek eindevaluaties partners

 

2021

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

4

Beleidsdoorlichting van het gehele beleidsartikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

 

2022

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

4.1

Evaluatie humanitaire hulp – financieel instrumentarium en diplomatieke inzet

 

2021

   

4.3

Regiostudie NL inzet op vrede, stabiliteit, veiligheid en rechtsorde (met Stab.fonds, BZ-art.2 en ARC)

 

2020

   

4.3

Rule of Law/Peace processes – decentraal en centraal

 

2020

   

4.3

NIMD

 

2021

   

4.3

Wederopbouwfonds (incl. SPCC en opstartfase ARC)

 

2018

3

Overig onderzoek

       
   

4.2

Opvang in de regio / RDPP

 

2020

   

4.2

Migratie en ontwikkeling

 

2018

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

5.1

Synthese onderzoek VN organisaties

 

2018

3

De begroting van BZ is in 2013 opgesplitst in de begroting van BZ (Hfst. 5) en BHOS (Hfst. 7). Er zijn toen nieuwe beleidsartikelen en beleidsdoelstellingen geformuleerd.

4

Bij BZ en BHOS is het wel de wens om beleidsdoorlichtingen van één beleidsartikel uit te voeren maar inhoudelijk is dat nog niet mogelijk gebleken. Beleidsdoorlichtingen vinden plaats op één niveau lager namelijk van de beleidsdoelstellingen. Waar mogelijk worden combinaties gemaakt. Voor artikel 1 is dit in 2019 wel één beleidsdoorlichting voorzien.

Licence