Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht subsidies Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2018. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele subsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

5.544

4.716

2.074

1.526

303

0

0

2017

2022

2022

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

4.910

5.456

4.492

4.522

3.751

3.524

0

2017

2022

2022

1.2.

Transitiefaciliteit (non-ODA)

245

0

0

0

0

0

0

Midterm review in 2017

Beleids en eindevaluatie in 2019

2015

1.3.

FMO – Capacity Development 2015–2018

751

2.961

0

0

0

0

0

 

2019

2018

1.3.

FMO – IDF infrastructuurfonds voor de MOL's

43.000

2.609

0

0

0

0

0

2009

2018

2017

1.3.

FMO MASSIF

11.254

16.879

0

0

0

0

0

2016

2020

2026

1.3.

LEAD

8.467

5.828

1.185

0

0

0

0

 

2020

2016

1.3.

OS pilot 2g@there

375

27

284

0

0

0

0

2014 mid-term review (geen link)

2018

2015

1.3.

PPP Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

2.642

10.585

1.110

0

0

0

0

 

2020

2021

1.3.

PSD Apps

7.945

9.126

4.298

0

0

0

0

 

2018

2019

1.3.

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

6.038

49.184

0

0

0

0

0

2017

 

2014

1.3.

PUM – Programma Uitzending Managers 2012–2015

575

0

0

0

0

0

0

2016

2020

2015

1.3.

Subsideregeling DHI DGGF

2.627

1.842

0

0

0

0

0

 

2020

2019

1.3.

Subsidieregeling BZ 2006

98.126

100.537

83.411

73.917

12.317

2.404

84

2017

2022

2022

1.3.

Subsidieregeling DRIVE

12.982

21.021

35.522

36.000

22.956

15.000

4.517

 

2021

2020

1.3.

Subsidieregeling Internationaal Excelleren

0

2.637

0

0

0

0

0

2018

2020

2017

1.3.

Transitiefaciliteit (ODA)

1.650

0

0

0

0

0

0

Midterm review in 2017

Beleids en eindevaluatie in 2019

2015

1.4.

Dutch Good Growth Fund

3.147

150.249

1.679

0

0

0

0

2015 tussentijdse evaluatie

2019

2017

2.1.

Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

7.715

23.285

5.072

0

0

0

0

2013 (geen link)

2020

2015

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

84.875

67.850

44.288

34.025

20.587

1.517

1.140

2017

2022

2022

2.2.

Fonds Duurzaam Water – FDW

3.942

32.792

1.568

0

0

0

0

 

2020

2020

2.2.

Ghana Wash Window FDW

6.950

9.827

1.800

4.248

0

0

0

 

2020

2021

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

49.341

65.316

51.017

38.860

26.429

9.725

590

2017

2022

2022

2.3.

Access to Energy Fund (AEF)

14.486

9.610

8.096

21.032

2.420

968

1.496

2018

2023

2022

2.3.

Subsidieregeling BZ 2006

27.805

27.100

15.354

11.290

8.248

1.947

250

2017

2022

2022

3.1.

Seksuele Rechten en Reproductieve Gezondheidszorg (SRGR-Fonds)

5.961

141

0

0

0

0

0

 

2021

2015

3.1.

SRGR partnerschappen 2016 – 2020

44.047

41.002

45.035

25.363

2.207

0

0

 

2021

2020

3.1.

Subsidieregeling BZ 2006

107.684

75.014

81.779

74.661

13.953

695

0

2017

2022

2022

3.2.

Flow 2016–2020

19.407

20.492

13.272

9.182

4.417

0

0

 

2020

2020

3.2.

Vrouwen, vrede en veiligheid 2016- 2019

5.160

3.881

792

749

0

0

0

 

2020

2016

3.2.

Subsidieregeling BZ 2006

3.354

14.758

12.591

9.376

2.700

100

0

2017

2022

2022

3.3.

Medefinancieringsstelsel II

4.110

750

0

0

0

0

0

2015

 

2015

3.3.

Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden

183.049

187.843

186.521

117.493

9.724

0

0

 

2019

2020

3.3.

Subsidieregeling BZ 2006

2.085

1.502

1.087

171

146

0

0

2017

2022

2022

3.3.

Twinningfaciliteit Nederland-Suriname

0

1.288

3.205

1.683

325

0

0

2016

 

2016

3.3.

Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016

415

0

0

0

0

0

0

2017 (geen link)

 

2016

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

18.959

39.609

19.282

14.214

0

0

0

2017

2022

2022

4.1.

Subsidiebeleidskader Nederlandse Noodhulp NGO’s 2018–2021

0

42.000

0

0

0

0

0

 

2022

2021

4.1.

Subsidieregeling BZ 2006

3.406

3.389

1.969

395

132

0

0

2017

2022

2022

4.3.

Adressing Root Causes Fund 2016 – 2021

27.318

30.418

23.464

13.987

1.685

3.792

0

 

2022

2021

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

53.295

46.692

16.116

8.959

3.117

875

0

2017

2022

2022

4.3.

Wederopbouw 2012- 2015

3.845

1.864

0

0

0

0

0

 

2018

2015

4.4.

Strategische Partners Chronische Crises 2014 – 2016

1.705

730

0

0

0

0

0

 

2018

2016

4.4.

Subsidieregeling BZ 2006

79.600

9.386

657

0

0

0

0

2017

2022

2022

5.1.

Subsidieregeling BZ 2006

260

407

39

0

0

0

0

2017

2022

2022

5.2.

Subsidieregeling BZ 2006

6.408

5.766

4.649

3.758

735

0

0

2017

2022

2022

5.3.

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013

91

– 14

0

0

0

0

0

 

2018

2013

5.3.

Subsidieregeling BZ 2006

3.378

1.970

145

20

0

0

0

2017

2022

2022

 

Totaal

978.926

1.148.324

671.852

505.433

136.152

40.547

8.076

     
Licence