Base description which applies to whole site

4.2 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 4 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Uitgaven 2020

Aanpak laaggeletterdheid

5.000

Aanpak lerarentekort G4

4.000

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

156

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bevolkingsdaling

11.245

Bibliotheekmiddelen

1.000

Bodemsanering

51.760

Bonus beschut werk

26.000

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

Buurtsportcoaches

75.005

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.695

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

4.639

Dialoog Sinterklaasintocht

35

Erfgoed deal

2.205

Experiment gesloten coffeeshopketen

1.500

Faciliteitenbesluit opvangcentra

5.504

Geweld hoort nergens thuis

3.600

Gezond in de stad

22.374

Groeiopgave Almere

7.726

Implementatie traject 5 sociaal domein

310

Jeugd

21.700

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

Kerkenvisies

3.200

Koplopergemeenten clientondersteuning

4.152

Landelijke voorziening vreemdelingen

17.000

LHBTI beleid regenboogsteden

1.273

Maatschappelijke begeleiding

16.865

Maatschappelijke opvang

385.057

Meetsystemen geluidsnet Geilenkirchen

40

Perspectief op werk

35.000

Pilots Logeerzorg

485

Pilots Roma en Sinti

239

Pilots Veranderopgave inburgering (VOI)

4.017

Proeftuinen cultuurprofielen

1.399

Programmabureau Sociaal domein

325

Regionale opgaven

30.170

Scholenprogramma Groningen

3.000

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

36.000

Veilige steden

331

Veiligheidshuizen

7.699

Verhoging taalniveau statushouders

20.000

Versterken lokale werkgelegenheid Groningen (1000 banenplan)

1.300

Versterking arbeidsmarktregio's

2.692

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede

22.225

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

Vrouwenopvang

159.531

VTH-taken

46.700

Vuelta 2020

1.500

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkering 2019

51.859

Totaal

1.237.844

Licence