Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 3 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Uitgaven 2020

Voogdij 18+

704 592

Beschermd wonen

1 932 674

Participatie

1.956.682

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

9.764

Uitvoeringskosten inburgering

34.405

Wijziging betalingsverloop integratie uitkering 2019

1

Totaal

4.638.118

Licence