Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 3 Overzicht decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Uitgaven 2020

Bodemsanering

42.551

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

293

Dingtiid

23

Elektrificatie Spoorlijn Limburg Aken

258

Erfgoed Deal

1.498

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30.926

Monumenten

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.361

Ondersteuning Net op zee

50

Proeftuinen cultuurprofielen

602

Programma Impuls omgevingsveiligheid

11.363

Projecten Verkeer en vervoer

39.712

Regionale opgaven

26.802

Schokland

5.000

Waddenfonds

28.878

Wettelijke Friese taal

150

Zoetwatermaatregelen

13.301

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkering 2019

5.740

Totaal:

243.721

Licence