Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Koning zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

Licence