Base description which applies to whole site

2.4 Ontvangstenmutaties

Deze suppletoire begroting bevat geen ontvangstenmutaties die boven de in de Rijksbegrotingsvoorschriften opgenomen staffelgrenzen uitkomen. Daarom wordt hier geen verdere toelichting opgenomen.

Licence