Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 170,3 en € 92,3 miljoen. Deze zijn in deze suppletoire begroting op artikel 12 Nog onverdeeld geparkeerd en zullen met de tweede suppletoire begroting worden verdeeld over de loongevoelige en de prijsgevoelige delen van de Defensiebegroting. Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 209,3 miljoen, waarvan € 72,8 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 136,4 voor diverse exploitatieartikelen en voor artikel 6 Investeringen.

Licence