Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

83.575

 

83.575

207.811

291.386

238.830

241.343

241.601

242.740

                   

Uitgaven

83.575

 

83.575

207.811

291.386

238.830

241.343

241.601

242.740

                   

Loonbijstelling

                 

Prijsbijstelling

                 

Nog onverdeeld

83.575

 

83.575

207.811

291.386

238.830

241.343

241.601

242.740

                   

Ontvangsten

                 

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de loonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen. De sociale werkgeverslasten van € 14,5 miljoen zijn uitgedeeld aan de Defensieonderdelen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

Nog onverdeeld

Vanuit het budget Nog onverdeeld, wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.

Licence