Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2020. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer;

  • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen;

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel Budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven;

  • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen;

  • 5. Het Diergezondheidsfonds (DGF).

Toelichting ondergrenzen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Overzicht coronamaatregelen

De onderstaande tabel geeft inzicht in de budgetten die aan de begroting van LNV zijn toegevoegd in het kader van Corona-gerelateerde uitgaven.

Extracomptabel tabel overzicht coronamaatregelen (bedragen in € mln.)

Artikel

Naam maatregel

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

11

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verruiming regeling voor land- en tuinbouwsector

Kamerstuk 35 414, nr. 1.

 

10,0

 

11

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verruiming regeling voor MKB-visserij en aquacultuurondernemers en uitvoeringskosten

Kamerstuk 35 442, nr. 1.

0,7

2,7

 

11

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten: Verlaging provisiekosten

Kamerstuk 35442, nr. 1.

  

0,8

Licence