Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

44.362

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

45.444

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Diverse meevallers bij de materiële uitgaven (RVD)

3

‒ 30

2) Lagere overheadkosten (RVD)

3

‒ 50

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

45.364

Toelichting

  • 1. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH), zijn diverse meevallers opgetreden bij de materiële uitgaven van € 30.000. Door het vervallen van grootschalige evenementen, fotocontracten, het organiseren van eenvoudige toegang tot het RVD-fotoarchief bij het Nationaal Archief en het zelf produceren van beeld (foto en video) zijn de materiële uitgaven lager dan oorspronkelijk begroot.

  • 2. Daarnaast zijn de overheadkosten (zoals kantoorautomatisering en facilitaire ondersteuning) bij de RVD, Communicatie Koninklijk Huis (CKH), lager dan oorspronkelijk begroot.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

0

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

52

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

52

Licence