Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Budgettaire gevolgen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

8.503

8.503

0

0

8.503

      

Uitgaven

8.503

8.503

0

0

8.503

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

100%

  

100%

      

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.503

8.503

0

0

8.503

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence