Base description which applies to whole site

6.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2021.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2020 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • Inleiding

  • Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19

  • Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2020

  • Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020

  • Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020

Licence