Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2020

2020

2020

2020

2020

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

604 880

975 437

‒ 7 512

181 731

1 149 656

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

753 477

733 279

‒ 7 512

16 862

742 629

 

waarvan juridisch verplicht

 

98%

  

100%

       

2.1

Voedselzekerheid

339 295

324 195

‒ 13 412

29 424

340 207

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

24 445

22 000

0

‒ 3 500

18 500

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

36 605

33 605

0

5 645

39 250

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

31 000

6 000

0

‒ 4 700

1 300

 

Uitbannen huidige honger en voeding

22 085

9 990

6 000

‒ 6 990

9 000

       
 

Opdrachten

     
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

10 000

35 000

0

‒ 12 300

22 700

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

15 000

12 000

0

‒ 1 000

11 000

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 000

4 000

0

‒ 1 000

3 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Voedselzekerheid

165 160

172 600

13 000

‒ 12 067

173 533

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

0

0

6 000

0

6 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

15 000

13 000

0

4 267

17 267

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

12 000

12 000

0

13 157

25 157

 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

4 000

0

9 500

13 500

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

0

0

‒ 38 412

38 412

0

       

2.2

Water

193 714

195 103

6 000

‒ 5 902

195 201

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Waterbeheer

22 449

19 374

0

‒ 6 729

12 645

 

Drinkwater en sanitatie

25 500

17 259

6 000

16 633

39 892

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

2 000

0

0

2 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Waterbeheer

86 700

88 270

0

‒ 6 761

81 509

 

Drinkwater en sanitatie

57 065

68 200

0

‒ 9 045

59 155

       
       
       

2.3

Klimaat

220 468

213 981

‒ 100

‒ 6 660

207 221

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Klimaat algemeen

56 179

32 000

0

8 599

40 599

 

Hernieuwbare energie

36 000

35 000

0

0

35 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

40 000

0

‒ 20 000

20 000

       
 

Opdrachten

     
 

Klimaat algemeen

4 000

0

0

1 076

1 076

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

3 000

0

1 000

4 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Contributie IZA/IZT

357

357

0

‒ 52

305

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 550

1 550

‒ 100

151

1 601

 

Klimaat algemeen

75 240

77 074

0

3 424

80 498

 

Hernieuwbare energie

0

17 000

0

0

17 000

 

UNEP

7 142

8 000

0

‒ 858

7 142

       

Toelichting

Verplichtingen

Het totale verplichtingenbudget voor artikel 2 neemt toe met EUR 174,2 miljoen. Dit houdt verband met het aangaan van een aantal nieuwe verplichtingen. De voornaamste nieuwe verplichtingen betreffen: SNV voor het Drylands Sahel programma, CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) voor het CABI programma, een additionele bijdrage aan IFAD (International Fund for Agricultural Development) en een nieuwe verplichting aan de CGIAR (Consortium of International Agricultural Research Centers) in het kader van kennis en capaciteitsopbouw van voedselzekerheid.

Uitgaven

Mutaties miljoenennota

Artikelonderdeel 2.1: Voedselzekerheid

Het Kabinet heeft EUR 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. Daarover bent u geïnformeerd met de Kabinetsreactie «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19» (Kamerstuk II 33 625, nr. 320) en in de begroting BHOS 2021. Uit dit steunpakket is EUR 25 miljoen toegevoegd aan het budget voor artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid. Het betreft de volgende onderdelen uit het steunpakket: IFAD COVI-19 Rural Poor Stimulus Facility (RPSF) (EUR 6 miljoen), GAIN - Netherlands Food Partnership (EUR 6 miljoen) en Safetynet Ethiopië (WB Cash Transfers PSNP) (EUR 13 miljoen).

Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.

Artikelonderdeel 2.2: Water

Uit het steunpakket van EUR 150 miljoen voor bestrijden van de impact van COVID-19 in de meest kwetsbare landen is EUR 6 miljoen toegevoegd aan het budget voor water op artikelonderdeel 2.2 voor het onderdeel WASH SDG6 consortium - (Simavi, PLAN, SNV).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Artikelonderdeel 2.1: Voedselzekerheid

Per saldo neemt het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 2.1 (Voedselzekerheid) toe met EUR 29,4 miljoen. De stijging wordt veroorzaak door extra inzet op COVID gerelateerde activiteiten, waaronder in Ethiopië waar Nederland een belangrijke partner is in het Protective Safety Net Programma van de Wereldbank. Daarnaast zijn additionele middelen toegekend aan IFAD en GAIN die uit centrale middelen worden gefinancierd.

Artikelonderdeel 2.2: Water

Per saldo neemt het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 2.2 (Water) af met EUR 5,9 miljoen. De meest in het oog springende mutaties zijn enerzijds de verlagingen als gevolg van vertragingen in de uitvoering van activiteiten - mede door COVID-19 - in Bangladesh, Indonesië, Kenia, Mali, Soedan, Rwanda, Egypte en Jemen op het gebied van drinkwater en sanitatie en integraal waterbeheer, en anderzijds verhogingen om het hoofd te bieden aan de impact van COVID-19. Voorbeelden zijn een aanvullende bijdrage aan het UNICEF-programma op het gebied van drinkwater, sanitatie en hygiëne en het WASH SDG6-programma met SIMAVI. Ook zijn door ambassades uitgaven gedaan op het gebied van drinkwater en sanitatie, zoals het Omidelta-programma in Benin en verbetering van infrastructuur met betrekking tot drinkwater en sanitatie in Mozambique.

Artikelonderdeel 2.3: Klimaat

Per saldo neemt het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 2.3 (Klimaat) af met EUR 6,7 miljoen. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn enerzijds de vertraagde opstartfase van het klimaatfonds waardoor er voor 2020 een lagere liquiditeitsbehoefte bestaat en anderzijds een intensivering van centrale Klimaat subsidies voor onder andere het ISLA-bossenprogramma met IDH (the Sustainable Trade Initiative) en subsidies aan enkele andere klimaatgerelateerde programma’s.

Licence