Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2020

2020

2020

2020

2020

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

1 366 461

2 209 559

‒ 23 246

‒ 25 294

2 161 019

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

764 679

751 499

‒ 23 246

19 535

747 788

 

waarvan juridisch verplicht

 

97%

  

100%

       

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

421 784

421 784

‒ 23 246

24 616

423 154

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

SRGR en hiv/aids

117 778

109 278

11 000

11 807

132 085

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

75

75

0

345

420

       
 

Opdrachten

     
 

SRGR en hiv/aids

14 478

14 478

5 000

‒ 4 203

15 275

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

110

110

0

70

180

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

WHO/PAHO

6 713

6 713

0

‒ 475

6 238

 

SRGR en hiv/aids

115 692

116 192

0

‒ 8 010

108 182

 

UNFPA

60 000

58 000

0

‒ 14 500

43 500

 

UNAIDS

20 000

20 000

0

10 000

30 000

 

Partnershipprogramma WHO

12 013

12 013

0

‒ 653

11 360

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

51 925

51 925

0

‒ 9 925

42 000

 

UNICEF

7 000

7 000

0

0

7 000

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

16 000

26 000

0

914

26 914

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

0

0

‒ 39 246

39 246

0

       

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

52 439

50 460

0

‒ 1 566

48 894

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Vrouwenrechten

33 766

31 087

0

2 879

33 966

       
 

Opdrachten

     
 

Vrouwenrechten

500

500

0

‒ 450

50

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

200

200

0

‒ 200

0

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Vrouwenrechten

11 973

12 673

0

‒ 3 795

8 878

 

UNWOMEN

6 000

6 000

0

0

6 000

       

3.3

Maatschappelijk middenveld

180 531

169 930

0

‒ 4 115

165 815

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Twinningsfaciliteit Suriname

1 700

1 700

0

‒ 551

1 149

 

Versterking maatschappelijk middenveld

155 833

145 232

0

2 723

147 955

       
 

Opdrachten

     
 

Versterking maatschappelijk middenveld

11 000

8 105

0

1 895

10 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Versterking maatschappelijk middenveld

11 998

14 893

0

‒ 8 182

6 711

       

3.4

Onderwijs

109 925

109 325

0

600

109 925

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

1 500

0

‒ 75

1 425

       
 

Garanties

     
 

Onderwijs

40 375

40 375

0

0

40 375

       
 

Opdrachten

     
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

1 500

0

‒ 500

1 000

 

Hoger Onderwijs

38 300

45 700

0

0

45 700

       
       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Onderwijs

18 250

10 250

0

‒ 533

9 717

 

Global partnership for education

10 000

10 000

0

1 708

11 708

       

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 3.1: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

Het Kabinet heeft EUR 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de wereldwijde aanpak van COVID-19. Daarover bent u geïnformeerd met de Kabinetsreactie «Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19» (Kamerstuk II 33 625, nr. 320) en in de begroting BHOS 2021. Uit dit steunpakket is EUR16 miljoen toegevoegd aan het budget voor artikelonderdeel 3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids. Het betreft de volgende onderdelen uit het steunpakket: Medical Credit Fund - PharmAccess (EUR 6 miljoen), FIND – Foundation for Innovative New Diagnostics (EUR 5 miljoen) en GAVI - Covax Advance Market Commitment for COVID-19 vaccins (EUR 5 miljoen).

Met deze Tweede suppletoire begroting is het bedrag onder ‘nog te verdelen’ technisch tegengeboekt en op instrumentniveau verwerkt.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Artikelonderdeel 3.1: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

Per saldo neemt het budget voor artikelonderdeel 3.1 (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids) toe met EUR 24,6 miljoen. De toename van het uitgavenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door het technisch tegenboeken van de eerder opgenomen «nog te verdelen» post. Daarnaast vindt er een intensivering plaats van EUR 3,8 miljoen ter ondersteuning van de gezondheidssector en family planning in Ethiopië.

Als gevolg van vertraging en de COVID-19 situatie worden er ook een aantal betalingen uitgesteld naar 2021. Dit gaat om de volgende betalingen: EUR 14,5 miljoen UNFPA, EUR 2,4 miljoen GAVI en EUR 6,9 miljoen Wereldbank.

Licence