Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Verplichtingenmutaties:

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de verplichtingenrealisatie naar beneden bijgesteld. De lagere verplichtingenrealisatie artikel 2 is toe te schrijven aan vertraging bij de uitvoering van een aantal programma’s op het gebied van voedselzekerheid en water. Deze zullen in 2021 alsnog worden gecommitteerd. Op artikelonderdeel 2.1 (Voedselzekerheid) betreft dit een deel van de contributie aan IFAD, de subsidie aan het CABI-programma (Plantwise and Invasive Species Programmes) en het G4AW programma van de Netherlands Space Office. Daarnaast valt ook de additionele verplichting aan het beurzenprogramma van de NUFFIC lager uit dan eerder verwacht. Op artikelonderdeel 2.2 (Water) betreft dit de subsidies en bijdragen aan het DUPC-programma van IHE Delft, het Water Sector Fund met de EIB, de nieuwe fase voor het Blue Deal programma, het Landscape4Life programma met het CDI, het Senior Expert programma, de bijdrage aan het Sanitation and Hygiene Fund, de duurzaamheidsfaciliteit, de subsidie aan de vervolgfase voor het WaterWorx programma met de Nederlandse waterbedrijven en enkele andere, kleinere programma’s.

Uitgavenmutaties:

Op artikel 2 is de realisatie ten opzichte van de tweede suppletoire begroting hoger dan in eerste instantie werd voorzien. Dit is met name toe te schrijven aan artikelonderdeel 2.3 klimaat. Voor artikelonderdeel klimaat is de per saldo hogere realisatie enerzijds het gevolg van een eerste betaling die werd gedaan aan het LDCF (Least Developed Countries Fund) en anderzijds gegeven diverse betalingen aan programma’s als het Climate Investment Fund en het Access to Energy Fund ter compensatie van de vertragingen in de opstartfase van het Klimaatfonds.

Licence