Base description which applies to whole site

3.1 Verdiepingsbijlage

Tabel 1 Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Miljoenennota 2021

 

298

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

474.469

Mutaties Miljoenennota 2021

 

48.336

32.386

131.357

105.180

105.354

92.993

197.237

4.998

6.771

16.674

18.143

17.603

15.767

18.128

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Mutaties Najaarsnota 2020

 

115.864

‒ 115.864

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

829.157

707.817

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

‒ 2.028

2.028

            

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 2.028

2.028

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

827.129

709.845

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 80.418

54.263

‒ 17.562

‒ 41.438

‒ 46.561

‒ 92.316

‒ 151.698

56.318

295.567

191.561

156.405

‒ 27.504

‒ 17.133

‒ 24.230

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

579.557

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

Mutaties Najaarsnota 2020

 

105.592

‒ 112.108

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

685.149

771.259

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

BCF: BDU

‒ 581

‒ 581

             

BCF: SPV

‒ 17.508

‒ 17.508

             

HXII: Beter Benutten

1.478

1.478

             

HXII: Vrachtwagenheffing

399

399

             

Mono zakelijk

‒ 110

‒ 110

             

Saldo 2020 Aanleg

 

‒ 18.887

18.887

            

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 35.209

18.887

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

649.940

790.146

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

Mutaties Miljoenennota 2021

 

1.879

8.787

8.442

12.569

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

6.336

1.741

5.194

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Mutaties Najaarsnota 2020

 

26.073

14.026

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

646.269

490.861

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen

 

‒ 28.087

28.087

            

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 28.087

28.087

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

618.182

518.948

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

10.268

‒ 107

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.642

539.642

539.617

539.617

Mutaties Miljoenennota 2021

 

44.477

65.182

61.004

65.420

66.583

77.565

14.673

14.510

14.721

14.592

14.592

14.592

14.592

14.592

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

Mutaties Najaarsnota 2020

 

13.710

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.859

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

Mono zakelijk

110

110

             

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten HWN

 

‒ 110

110

            

Mutaties Slotwet 2020

 

0

110

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

691.859

691.705

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.595.304

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

2.856.543

2.665.403

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Hoofdwegennet

 

2.791.219

2.714.515

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

   

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Mutaties Miljoenennota 2021

 

1.359

‒ 6.556

1.094

‒ 19.793

‒ 22.145

2.280

752

739

739

739

739

739

739

1.875

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.976

15.522

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Saldo 2020 Ontvangsten

 

‒ 18.876

18.876

            

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 18.876

18.876

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

91.137

171.831

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdwegennet

 

91.137

171.831

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Tabel 2 Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

24.831

46.536

256.884

383.797

‒ 11.609

‒ 12.809

141.815

159.507

33.978

110.414

61.560

101.399

22.162

‒ 90.753

1.847.681

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.510.448

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 6.779

6.800

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.503.669

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten

247

247

              

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

2.358

‒ 2.358

             

Mutaties Slotwet 2020

 

2.605

‒ 2.358

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

1.506.274

1.495.183

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

264.678

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

147.783

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

85.897

‒ 70.923

‒ 4.510

54.242

72.531

45.991

4.131

39.685

30.289

69.241

23.994

‒ 39.410

‒ 40.279

‒ 104.937

20.209

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Najaarsnota 2020

 

180.163

‒ 181.880

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

413.843

80.747

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland

‒ 661

‒ 661

              

HXII: Specifieke uitkering Wunderline

‒ 1.720

‒ 1.720

              

Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten

‒ 247

‒ 247

              

Saldo 2020 Aanleg

‒ 34.056

‒ 34.056

34.056

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 36.684

34.056

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

377.159

114.803

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

   

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 22.500

22.500

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.842

187.371

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen

 

‒ 10.942

10.942

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 10.942

10.942

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

154.900

198.313

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

  

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

              

Mutaties Miljoenennota 2021

  

7.147.000

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

7.147.000

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

7.147.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2020

                

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

9.990

7.147.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

1.911.932

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

1.831.732

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

1.942.460

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

2.093.344

8.912.659

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Spoorwegen

 

2.048.323

8.955.299

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

                 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

46.750

2.660

  

‒ 1.000

‒ 1.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

19.590

    

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

203.784

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 2.172

5.000

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Bijdragen derden

‒ 10.848

‒ 10.848

              

Saldo 2020 Ontvangsten

 

‒ 607

607

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 607

607

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

245.319

204.145

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Spoorwegen

 

245.319

204.145

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Tabel 3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

      

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 43.879

46.265

435

    

2.540

819

      

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

73.296

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 11.443

3.687

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

61.853

87.769

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Saldo 2020 Grote regionaal/lokale projecten

 

‒ 10

10

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 10

10

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

61.843

87.779

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Slotwet 2020

                

Realisatie 2020 artikelonderdeel

                
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.315

884

46.701

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 299

‒ 883

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.016

1

46.701

            

Mutaties Miljoenennota 2021

 

500

 

775

            

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.516

1

47.476

            

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.516

1

47.476

            

HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland

‒ 5.107

‒ 5.107

              

Saldo 2020 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

‒ 5

5

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 5

5

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

30.511

6

47.476

            
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

103.812

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

92.369

87.770

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

92.354

87.785

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      
                 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

46

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Saldo 2020 Ontvangsten

 

‒ 46

46

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 46

46

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

46

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

  

46

             
Tabel 4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

2.000

1.500

1.000

350

150

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

180

171

163

152

149

146

146

146

146

146

146

146

146

146

8.976

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Slotwet 2020

                

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

12.539

37.841

32.737

27.617

28.850

8.625

6.423

‒ 15.722

24.204

‒ 68.037

76.148

3.527

6.125

3.747

229.702

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

409.792

403.629

342.691

363.130

394.368

377.723

359.924

242.303

277.716

171.005

326.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 16.671

15.671

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

393.121

419.300

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

‒ 2.090

2.090

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 2.090

2.090

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

391.031

421.390

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

23.687

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

49.596

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 10.242

11.777

9.496

‒ 2.523

‒ 19.759

‒ 12.361

29.595

29.739

24.028

10.183

12.449

52.571

47.114

51.341

28.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

214.655

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Najaarsnota 2020

 

14.372

‒ 32.242

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

229.027

263.914

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Bijdragen derden

44

44

              

HXII: Topsector Logistiek

712

712

              

Saldo 2020 Aanleg

 

‒ 3.048

3.048

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 2.292

3.048

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

226.735

266.962

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

 

‒ 463

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

9.767

974

1.040

1.589

874

766

41.069

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Najaarsnota 2020

 

1.332

‒ 1.332

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

58.651

266.653

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen

 

‒ 1.886

1.886

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 1.886

1.886

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

56.765

268.539

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

311.720

311.720

311.720

311.720

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

17.026

18.579

22.536

29.059

43.117

43.409

8.853

8.884

8.983

8.984

8.984

8.984

8.984

8.984

320.704

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Najaarsnota 2020

 

2.382

              

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

357.394

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Slotwet 2020

                

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

357.394

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

                 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.047.788

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.049.203

1.320.629

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgavenrealisatie 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.042.935

1.327.653

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

                 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

        

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Mutaties Miljoenennota 2021

 

5.885

693

3.150

2.234

211

100

         

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 33.350

44.376

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Bijdragen derden

44

44

              

Saldo 2020 Ontvangsten

 

4.153

‒ 4.153

             

Mutaties Slotwet 2020

 

4.197

‒ 4.153

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

112.206

131.100

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdvaarwegennet

 

112.206

131.100

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        
Tabel 5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Slotwet 2020

                

Realisatie 2020 artikelonderdeel

                
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

1.711

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

  

1.405

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

             

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.936

3.636

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

484

6.752

             

Saldo 2020 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

‒ 222

222

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 222

222

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

262

6.974

             
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.890

‒ 695

390

390

390

390

390

390

‒ 52.236

650

650

650

650

49.585

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

451

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

49.585

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

9

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.207

 

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.352

3.352

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

7.397

3.812

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Saldo 2020 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

‒ 3.698

3.698

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 3.698

3.698

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

3.699

7.510

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 95.346

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

60.467

58.887

150.758

132.596

143.059

279.237

249.170

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

182.339

  

Mutaties Miljoenennota 2021

 

18.388

‒ 9.854

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

1.058

     

35.500

 

10.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 15.046

16.031

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

63.809

65.064

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

Bijdragen derden

‒ 10.322

‒ 10.322

              

HXII: ERTMS

94

94

              

Saldo 2020 ERTMS

30.629

30.629

‒ 30.629

             

Mutaties Slotwet 2020

 

20.401

‒ 30.629

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

84.210

34.435

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

0

10.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 29.780

        

45.425

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

     

Mutaties Miljoenennota 2021

 

29.522

‒ 81.618

2.815

58.493

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

     

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Mutaties Najaarsnota 2020

 

11.773

‒ 11.773

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

97.505

13.803

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Saldo 2020 ZuidasDok

 

‒ 6.889

6.889

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 6.889

6.889

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

90.616

20.692

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 16.500

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

100.725

329.241

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

182.311

148.206

229.806

258.421

350.054

410.819

517.340

418.250

177.866

153.952

117.224

1.351

   

Mutaties Miljoenennota 2021

 

20.571

‒ 7.628

‒ 2.178

5.324

2.305

2.318

5.127

 

564

33.318

2.110

822

   

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

202.882

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   

Mutaties Najaarsnota 2020

 

19.370

‒ 18.939

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

222.252

121.639

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   

Saldo 2020 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

6

‒ 6

             

Mutaties Slotwet 2020

 

6

‒ 6

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

222.258

121.633

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

314.157

317.854

550.974

614.239

665.112

778.925

829.384

686.898

396.403

644.750

339.330

208.957

182.989

49.585

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

382.638

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

391.447

211.070

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

401.045

191.244

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

 

130.570

8.986

 

747

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Mutaties Miljoenennota 2021

 

26.528

547

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Mutaties Najaarsnota 2020

 

11.653

‒ 11.222

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Bijdragen derden

526

526

              

Saldo 2020 Ontvangsten

 

‒ 4.214

4.214

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 3.688

4.214

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

68.895

57.731

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

68.895

57.731

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     
Tabel 6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.287

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.357

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.444

3.444

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.200

3.444

            

Saldo 2020 Exerne Veiligheid

 

‒ 1.520

1.520

            

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 1.520

1.520

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

680

4.964

            
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

39.364

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

39.364

             

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 39.364

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

               
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

           

10.706

345.458

345.457

393.907

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.287

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

45.008

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.644

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.200

3.444

        

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

680

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

25.945

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             

Saldo 2020 Ontvangsten

 

‒ 4

4

            

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 4

4

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

25.941

4

            
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

48.581

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             

Saldo 2020 Saldo van afgesloten rekeningen

 

1

‒ 1

            

Mutaties Slotwet 2020

 

1

‒ 1

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

48.582

‒ 1

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.523

3

            
Tabel 7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020

 

‒ 166.876

             

Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.516.570

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Miljoenennota 2021

14.168.843

81.346

7.414.869

479.038

654.806

141.899

113.648

20.732

20.382

‒ 234.149

‒ 449.553

60.500

61.814

61.653

‒ 187.370

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 64.825

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

BCF: BDU

‒ 1.552

‒ 1.552

             

BCF: SPV

‒ 17.508

‒ 17.508

             

HXII: Beter Benutten

1.478

1.478

             

HXII: Vrachtwagenheffing

399

399

             

HXII: ERTMS

94

94

             

HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland

‒ 5.768

‒ 5.768

             

HXII: Specifieke uitkering Wunderline

‒ 1.720

‒ 1.720

             

HXII: Spoorgoederenvervoer

125

125

             

HXII: Topsector Logistiek

712

712

             

Mutaties Slotwet 2020

 

‒ 23.740

             

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

5.509.351

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.509.351

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Tabel 8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

7.900

6.705

 

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

  

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

12.786

6.705

 

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

    

Mutaties Miljoenennota 2021

88.882

‒ 1.574

‒ 5.010

 

489

‒ 8.976

‒ 8.146

23.312

3.114

73.394

5.372

    

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

11.212

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

    

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 11.212

11.212

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

12.907

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

    

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

  

12.907

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

    
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

   

10.394

           
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

50.000

50.000

40.100

33.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

66.500

66.500

156.600

219.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Mutaties Miljoenennota 2021

61.016

8.430

102.919

‒ 14.670

‒ 1.486

‒ 61.235

‒ 61.500

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 200

33.000

‒ 11.500

‒ 11.500

7.500

‒ 9.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 148.006

90.419

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

323.398

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

BCF: BDU

‒ 971

‒ 971

             

HXII: Spoorgoederenvervoer

125

125

             

Saldo 2020 Reserveringen

 

846

‒ 846

            

Mutaties Slotwet 2020

 

0

‒ 846

            

Realisatie 2020 artikelonderdeel

 

0

322.552

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

           

‒ 200.000

‒ 150.000

‒ 150.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

Mutaties Miljoenennota 2021

1.340.795

          

‒ 48.323

8.449

‒ 27.822

11.411

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte

           

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

           

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

    

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 447.115

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

194.246

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 2.709.325

‒ 3.716

7.842

‒ 3.321

‒ 62.885

‒ 70.200

21.277

‒ 257.690

‒ 281.061

‒ 762.921

‒ 888.042

‒ 260.535

‒ 71.742

‒ 9.570

‒ 67.969

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

    

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Mutaties Najaarsnota 2020

  

‒ 3.876

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

  

‒ 3.876

 

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

  

‒ 3.876

 

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

159.218

134.674

98.642

109.952

131.574

283.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

332.429

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

331.583

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

30.000

 

17.500

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

 

‒ 30.000

  

30.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

    

17.500

30.000

         

Mutaties Miljoenennota 2021

0

              

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

    

17.500

30.000

         

Mutaties Slotwet 2020

               

Realisatie 2020 artikelonderdeel

    

17.500

30.000

         
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

30.000

 

17.500

          

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         
Licence