Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence