Base description which applies to whole site
+

2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence