Base description which applies to whole site

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Licence