Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 820 miljoen bij Slotwet wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht aan het btw-compensatiefonds (BCF):

 • Saldo 2020 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 121,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie komt met name doordat de gunnig van de 1e Heinenoordtunnel in 2021 plaatsvindt in plaats van 2020 (- € 122,5 miljoen).

 • Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 450,3 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Realisatie komt met name door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1) waardoor de verplichtingen vrij zijn gevallen (- € 427,2 miljoen).

 • Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 60,2 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Planuitkering en Verkenningen komt met name door de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (- € 47,1 miljoen). Tevens zorgen de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 2,3 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen) voor een verlaging van het verplichtingenbudget.

 • Saldo 2020 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen (- € 172,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Geïntegreerde contractvormen komt met name door een verplichtingenschuif naar 2021 bij het project A16 Rotterdam (- € 95 miljoen). De vaststellingsovereenkomst met de opdrachtnemer wordt in tegenstelling tot de prognose niet in 2020, maar in 2021 aangegaan. Tevens wordt het verplichtingenbudget verlaagd door de projecten A24 Blankenburgverbinding (- € 63,2 miljoen) en SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 34 miljoen). Bij de A24 Blankenburgverbinding wordt de wijzigingsovereenkomst met de opdrachtnemer (deels) in 2021 verplicht en bij de SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het er een correctie geweest op de verplichting van het DBFM-contract.

 • Tevens zorgt de afdracht aan het BCF, in het kader van de regeling Impuls Verkeersveiligheid ten behoeve van diverse regionale partijen, voor een verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 (- € 17,5 miljoen).

 • Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het verplichtingenbudget.

Uitgaven

12.03 Aanleg

De verlaging van het kasbudget ad € 35,2 miljoen bij Slotwet wordt name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht naar het BTW Compensatiefonds ten behoeve van regeling Impuls Verkeersveiligheid:

 • Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 14,4 miljoen): Het lagere kasbudget op het hoofdproduct Realisatie komt name doordat er bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 € 6,1 miljoen minder is gerealiseerd door vertraging in het hoofdbouwcontract en vertraging met betrekking tot kabels en leidingen. Tevens is er nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten met de gemeente Zwolle op het project N35 Zwolle - Wijthmen, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3 miljoen. Tot slot zorgen de projecten A4/9 Badhoevedorp (- € 2,1 miljoen) en A4 Haaglanden - N14 (- € 2,1 miljoen) voor een verlaging van het kasbudget bij Slotwet. Bij de A4/9 Badhoevedorp wordt de afwikkeling van de restpunten deels doorgeschoven naar 2021 en bij de A4 Haaglanden - N14 is er in 2020 minder uitgegeven aan o.a. kabels en leidingen, een deel wordt in 2021 betaald.

 • Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 4,5 miljoen): het lagere kasbudget op het hoofdproduct Planuitwerking en Verkenningen komt met name door de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 4,5 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen). Daarnaast zijn per saldo overschotten aanwezig op diverse overige projecten en verkenningen (- € 10,3 miljoen). Hiertegenover staat het tekort vanwege het doorschuiven van de overprogrammering van € 10 miljoen en tekorten bij de Regeling Impuls Verkeersveiligheid (€ 2 miljoen) en Snelfietsroutes (€ 1,8 miljoen).

 • Afdracht BTW Compensatiefonds regeling Impuls Verkeersveiligheid (- € 17,5 miljoen): Dit betreft de afdracht aan het BTW Compensatiefonds zoals eerder bij de verplichtingen is toegelicht.

 • Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van het kasbudget ad € 28,1 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:

 • A15 MaVa (- € 15,5 miljoen): Er is vertraging in de uitvoering van de werkpakketten door de aannemer waardoor een deel van de betalingen naar 2021 doorschuift.

 • A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 10,5 miljoen): Door het uitblijven van een uitspraak van de Raad van State is het tracébesluit nog niet onherroepelijk. Hierdoor zijn in 2020 lagere uitgaven gerealiseerd.

 • Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten ad € 17,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:

 • A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 4,9 miljoen): De ontvangsten in 2020 zijn lager, omdat de bijdrage voor SnelFietsRoute initieel dit jaar ontvangen zou worden. De ontvangsten worden volgend jaar verwacht, mits er een onherroepelijk tracébesluit is zodat de werkzaamheden kunnen starten.

 • Programma aansluitingen (- € 3,3 miljoen): De garantstelling van de gemeente Dordrecht werd niet ontvangen in 2020 terwijl dit wel werd verwacht.

 • N33 Assen - Zuidbroek (- € 2,9 miljoen): De verwachte ontvangsten m.b.t. grondoverdracht Veendam zijn tot op heden nog niet volledig gerealiseerd.

 • Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van de ontvangsten.

Licence