Base description which applies to whole site

Bijlage specificatie decentralisatie-uitkeringen

Specificatie decentralisatie-uitkeringen provinciefonds 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

      

Decentralisatie-uitkeringen

     

Agro Groningen

62

 

62

62

0

Bodemsanering

42 551

 

42 551

42 551

0

Connect-NL

91

 

91

91

0

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

293

 

293

292

‒ 1

Dingtiid

25

 

25

25

0

Economische ontwikkeling Groningen

88

 

88

88

0

Erfgoed Deal

4 099

 

4 099

4 098

‒ 1

Gebiedsbiografie

83

 

83

83

0

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30 926

 

30 926

30 926

0

Monumenten

20 000

 

20 000

20 000

0

Na-ijlende effecten mijnbouw

2 311

 

2 311

2 311

0

Ondersteuning Net op zee

50

 

50

50

0

Ontwikkeling Zuid-Holland

15

 

15

15

0

Proeftuinen cultuurprofielen

602

 

602

601

‒ 1

Programma Impuls omgevingsveiligheid

11 363

 

11 363

11 363

0

Projecten Verkeer en vervoer

33 991

 

33 991

33 990

‒ 1

Regiodeals

60 608

 

60 608

60 608

0

Schokland

5 000

 

5 000

5 000

0

Verduurzaming Industriecluster Zeeland

1 600

 

1 600

1 600

0

Waddenfonds

28 878

 

28 878

28 878

0

Weerbaar bestuur

500

 

500

500

0

Wettelijke Friese taal

150

 

150

150

0

Zoetwatermaatregelen

13 301

 

13 301

13 301

0

Zuiderzeelijn REP-middelen

15 213

 

15 213

15 213

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2019

5 740

 

5 740

5 737

‒ 3

      

TOTAAL DU

277.540

0

277.540

277.534

‒ 6

Licence