Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Verplichtingen

Eigen personeel

De realisatie op eigen personeel is € 5,2 mln. lager uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting, tijdelijk leegstaande vacatures door uit- en doorstroom van medewerkers, moeilijk opvulbare functies en lagere exploitatiekosten vanwege de coronacrisis.

Inhuur externen

De realisatie op inhuur externen is € 5,6 mln. hoger uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Er is onder andere extra ingehuurd om de onderbezetting op eigen personeel te compenseren en er zijn externen ingehuurd vanwege specifieke kennis die noodzakelijk was.

ICT

De realisatie op ICT is € 4,8 mln. lager uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletorie begroting. Dit komt doordat ICT-projecten en het ICT-beheer achterblijven.

Uitgaven

Eigen personeel

De realisatie op eigen personeel is € 5,9 mln. lager uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting, tijdelijk leegstaande vacatures door uit- en doorstroom van medewerkers, moeilijk opvulbare functies en lagere exploitatiekosten vanwege de coronacrisis.

Ontvangsten

Apparaatontvangsten

De ontvangsten bij Domeinen Roerende Zaken en de Rijksacademie zijn € 6,0 mln. hoger uitvallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Bij Domeinen Roerende Zaken vallen de ontvangsten hoger uit vanwege de incidentele verkoop van een partij munten. Bij de Rijksacademie vallen de ontvangsten hoger uit vanwege historische vorderingen die alsnog voldaan zijn.

Licence