Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 9 Douane

Verplichtingen

Personeel

De personele verplichtingen zijn voor € 17,2 mln. lager uitgevallen dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting. Dit komt enerzijds omdat het aantal te vervullen vacatures in 2020 niet is gehaald (circa € 5 mln. op eigen personeel) en anderzijds omdat een deel van de verplichtingen (circa € 12,3 mln. op inhuur externen) in art. 1 van de Belastingdienst zijn gerealiseerd.

Overige opdrachten

Er zijn meer verplichtingen aangegaan voor overige opdrachten dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting (circa € 11,0 mln.), hetgeen deels ziet op een correctie die op verzoek van de ADR is doorgevoerd. Door een vertraging van een bestelling van scanapparatuur vallen deze verplichtingen echter ook deels lager uit dan verwacht (circa ‒ € 3,7 mln.), hetgeen per saldo resulteert in een hogere verplichting dan was geraamd voor in totaal € 7,3 mln.

Uitgaven

Personeel

De uitgaven ten aanzien van het personeel zijn € 5,3 mln. lager uitgevallen dan eerder geraamd bij de tweede suppletoire begroting. Dit komt omdat het aantal te vervullen vacatures in 2020 niet is gehaald.

Opdrachten

De uitgaven voor opdrachten vallen € 5,8 mln. lager uit dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd. Dit is onder meer het gevolg van de vertraagde aanschaf van scanapparatuur en accijnszegels (- € 3,7 mln.) en het lager uitvallen van (ICT gerelateerde) uitgaven (- € 2,1 mln.) aan de inrichting van het werkverdeelpunt, Douanewetboek van de Unie (DWU) en Data Center Services (DCS).

Licence