Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Verplichtingen en uitgaven

De bijdragen aan gemeenten en provincies zijn lager uitgevallen dan eerder geraamd bij de tweede suppletoire begroting (- € 15,1 mln. voor gemeenten en ‒ € 27,6 mln. voor provincies). De bijstellingen zijn beperkt gezien de omvang van het btw-compensatiefonds (ca. € 3,6 mld.).

Ontvangsten

Bij het Btw-compensatiefonds staan tegenover de (lagere) uitgaven gelijke (lagere) ontvangsten. Zie voor toelichting op lagere ontvangsten daarom de toelichting onder verplichtingen en uitgaven.

Licence