Base description which applies to whole site

Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Btw-compensatiefonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.426.667

3.430.553

140.777

35.900

3.607.230

      

Uitgaven

3.426.667

3.430.553

140.777

35.900

3.607.230

waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

Bijdrage aan medeoverheden

3.426.667

3.430.553

140.777

35.900

3.607.230

waarvan: bijdragen aan gemeenten

3.014.557

3.017.945

135.764

23.745

3.177.454

waarvan: bijdragen aan provincies

412.110

412.608

5.013

12.155

429.776

      

Ontvangsten

3.426.667

3.430.553

140.777

35.900

3.607.230

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bijdrage aan medeoverheden (+ € 176,7 mln.)

Deze mutatie betreft een bijstelling van het btw-compensatiefonds. Als gevolg van overhevelingen van budget van ministeries naar decentrale overheden, wordt een bedrag zonder btw in het gemeente- of provinciefonds gestort. Het geraamde btw-deel wordt in het BCF gestort. Gemeentes en provincies kunnen de betaalde btw daarna weer terugvragen bij BCF (+ € 176,7 mln.). Tegenover deze extra uitgaven staan gelijke ontvangsten.

Licence