Base description which applies to whole site

1 Toelichting

De Slotwetmutaties die op het niveau van financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Beleidsmatige mutaties zijn het gevolg van nieuw beleid. Technische mutaties zijn het gevolg van bestaand beleid.

De Slotwet bevat een beleidsmatige mutatie die tot een overschrijding van het goedgekeurde verplichtingen- en/of uitgavenbudget op het niveau van financiële instrumenten heeft geleid die niet eerder aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gemeld, te weten: op 22 december 2020 heeft het kabinet besloten om de toeslagengedupeerden een forfaitaire compensatie van 30.000 euro aan te bieden1. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de verplichtingenruimte van € 457 mln. Verder bevat de Slotwet enkel technische mutaties die het gevolg zijn van bestaand beleid.

Per artikel worden de belangrijkste mutaties van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht conform bovenstaande staffel.

1

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr, 772

Licence