Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

Licence