Base description which applies to whole site

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ontvangsten

875.276

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

06.09 Ten laste van begroting IenW

875.276

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

06.09.01 Ten laste van begroting IenW

875.276

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2033 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2033 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

06.09

Ten laste van begroting IenW

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

Vervolg x € 1.000
   

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019–2033

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

16.585.446

06.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

16.585.446

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence