Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

Licence