Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

 

932.239

826.551

7.892

‒ 110

834.333

6.09

Ten laste van begroting IenW

932.239

826.551

7.892

‒ 110

834.333

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence