Base description which applies to whole site

2 Moties en toezeggingen

Omschrijving van de motie of toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Gewijzigde motie Wassenberg/van Kooten (35 000-I, nr. 8) over het in de subsidievoorwaarden van het eigenlijke Kroondomein Loo opnemen van een conditie van openstelling voor het publiek van tenminste 358 dagen per jaar.

Begrotingsbehandeling 2019, 10 oktober 2018

Bij het in behandeling nemen van de nieuwe subsidieaanvraag voor de periode vanaf 2022 zal dit in beschouwing worden meegenomen.

Openstelling Paleis Noordeinde

Begrotingsbehandeling 2019, 10 oktober 2018

Ook in de zomer 2019 is Paleis Noordeinde opengesteld voor publiek.

De in de voetnoot opgenomen tekst over de subsidie faunabeheer Kroondomein wordt vanaf volgend jaar toegevoegd aan de hoofdtekst van de extra comptabele bijlage.

Begrotingsbehandeling 2019, 10 oktober 2018

Deze toezegging is uitgewerkt in de extracomptabele bijlage van deze begroting.

Licence