Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage BES-fonds

Artikel 1. BES-fonds

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

38.279

33.482

33.257

33.366

33.367

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

4.526

980

973

976

976

Extrapolatie

34.343

Nieuwe mutaties

0

7.413

0

0

0

0

Waarvan:

1. Wisselkoers BES-fonds

0

7.413

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

42.805

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

Toelichting

1. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

38.279

33.482

33.257

33.366

33.367

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

4.526

980

973

976

976

Extrapolatie

34.343

Nieuwe mutaties

0

7.413

0

0

0

0

Waarvan:

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

0

7.413

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

42.805

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd.

Licence