Base description which applies to whole site

Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel 7 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Artikel

Naam artikel

(realisatie)

(planning)

Geheel artikelonderdeel?

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Versterking rechtsstaat

Ja

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

4.1

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Nee

4.2

Caribisch Nederland

Ja

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Ja

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

8.1

Wederopbouw

Ja

Toelichting

De onder artikelonderdeel 4.1 geraamde pensioentoelagen worden niet in de beleidsdoorlichting meegenomen.

Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link: Status beleidsdoorlichtingen. Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering, zie in bovengenoemde overzicht «Evaluatie- en overig onderzoek».

Licence