Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Naam artikel

(€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Belastingen

(€ 495,6 mln.)

€ 341,1 mln.

(68,8%)

€ 154,5 mln.

(31,2%)

Met name (verlenging van) licenties en onderhoudscontracten voor software en hardware, en uitgaven voor papieren dienstverlening (brieven aan burgers en bedrijven)

2

Financiële markten

(€ 26,6 mln.)

€ 21,9 mln.

(82,3%)

€ 4,7 mln.

(17,7%)

Hoofdzakelijk kosten voor muntcirculatie, met name aankoop van rondellen (blanco muntplaatjes) die benodigd zijn voor de productie van nieuwe munten

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

(€ 442,2 mln.)

€ 435,5 mln.

(98,5%)

€ 6,7 mln.

(1,5%)

Onder andere uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (inhuur adviseurs)

4

Internationale financiële betrekkingen

(€ 103,7 mln.)

€ 103,5 mln.

(99,8%)

€ 0,2 mln.

(0,2%)

Technische assistentie kiesgroeplanden

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

(€ 77,2 mln.)

€ 77,2 mln.

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

6

Btw-compensatiefonds

(€ 3.426,7 mln.)

€ 3.426,7 mln.

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

9

Douane

(€ 30,0 mln.)

€ 16,0 mln.

(53,5%)

€ 13,9 mln.

(46,5%)

Een gedeelte van de uitgaven aan Douane specifieke middelen, zoals werktuigen en laboratoria

11

Financiering staatsschuld

(€ 35.170,5 mln.)

€ 35.154,0 mln.

(99,95%)

€ 16,5 mln.

(0,05%)

Met name advieskosten aan banken bij de uitgiftes van obligaties

12

Kasbeheer

(€ 1.531,4 mln.)

€ 1.531,4 mln.

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

Totaal aan niet-juridisch verplichte uitgaven

€ 196,5 mln.

 
Licence