Base description which applies to whole site

2.5 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel 2.5.1. Planning beleidsdoorlichtingen
   

Realisatie

 

planning

             

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gehele artikel

31

Politie

                 

Nee

31.2

Bekostiging Politie1

         

       

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

   

2

             

32

Rechtsbijstand en rechtspleging

                 

Ja

32.1

Apparaatskosten Hoge Raad

           

     

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand)

           

     

32.2

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak)

           

     

33

Rechtshandhaving en vervolging

                 

Ja

33.1

Apparaatskosten OM

         

       

33.2

Bestuur, informatie en technologie

         

       

33.3

Opsporing en vervolging

         

       

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

                   

34

Straffen en beschermen

                 

Nee

34.1

Raad voor de Kinderbescherming

       

         

34.2

Preventieve maatregelen

       

         

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring

           

   

34.4

Slachtofferzorg

         

       

34.5

Uitvoering jeugdbescherming

     

           

34.5

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd

           

   

36

Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid

                 

Nee

36.2

Nationale Veiligheid en. Terrorismebestrijding

           

   

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

                 

37

Migratie

                 

Ja

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

                 

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

(grensbewaking)

             

   

37.3

Terugkeer

                 
1

Wegens huidige opvolging van omvangrijke aanbevelingen uit bijvoorbeeld het rapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012, en wegens lopende trajecten en onderzoeken die relevant zijn voor de beleidsdoorlichting, is een beleidsdoorlichting in 2021 zinvoller dan in 2020. Uw Kamer wordt in 2020 over de scope van de beleidsdoorlichting geïnformeerd conform de motie Harbers (Kamerstuk 34 000, nr. 36.).

Licence