Base description which applies to whole site

2.4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Art. nr.

Omschrijving

Juridisch verplicht (bedrag)

Juridisch verplicht (%)

Niet Juridisch verplicht (bedrag)

Niet Juridisch verplicht (%)

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

Bedrag van de niet-juridisch verplichte uitgaven

31

Politie

6.262.669

100%

1.727

0%

Externe juridische beleidsondersteuning

150

           

Meldkamer van de toekomst

400

           

Ondersteuning overleg politievakorganisaties en overige onderwerpen mbt arbeidsvoorwaarden

850

           

Subsidies aan organisaties die een relatie met de politie hebben

327

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.523.997

100%

0

0%

   

33

Opsporing en vervolging

275.593

98%

5.554

2%

aanpak ondermijning

400

           

opdrachten afpakken

472

           

programma verkeershandhaving (voor o.m. flitspalen en trajectcontroles).

4.277

           

Overige opsporing en vervolging

405

34

Straffen en Beschermen

2.571.987

99%

13.137

1%

initiatieven op het gebied van integriteit. kansspelen en overige preventieve maatregelen

2.541

           

Subsidies en opdrachten tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

1.489

           

uitvoeringskosten ketenregie ten uitvoerlegging

2.061

           

opdrachten op het gebied van het terugdringen van recidive

2.590

           

initiatieven op het gebied van slachtofferbeleid

2.203

           

opdrachten risicojeugd en jeugdgroepen

380

           

overige opdrachten op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdsancties

1.873

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

227.015

85%

39.412

15%

Opdrachten tbv ontwikkeling, onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert

2.900

           

opdrachten voor een effectieve crisisorganisatie

1.263

           

beschikbaar tbv van opdracht NCSC

8.750

           

bijdrage versterkingsgelden platform jep (vws)

600

           

bijdrage ihkv lokale aanpak jihadisme

6.100

           

bijdrage aan ongewenste buitenlandse financiering

1.000

           

bestuurlijk verplicht inzake versterkinggelden jihadisme

3.000

           

toezegging partners versterking tegengeluid jihadisme

800

           

toezegging partners cybersecurity

500

           

toezegging partners online aanpak Contra Terrorisme

1.000

           

Opdrachten statelijke dreigingen

500

           

Opdrachen Analyse en wetenschappelijk onderzoek

1.000

           

Opdrachten Nationaal Crisis Centrum

2.000

           

Bestuurlijk verplicht inake uitbreiding detectie reisbewegingen

6.150

           

Diversen

3.849

37

Migratie

1.225.447

99%

11.113

1%

incidentele opdrachten ten behoeve van de versterking van de vreemdelingenketen

1.615

           

subsidietoekenningen in het kader van de OZV-regeling

1.528

           

Transportkosten vreemdelingen

2.000

           

Transportkosten vreemdelingen escort

2.500

           

Vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

600

           

tolken

1.000

           

overige kosten uitzetting vreemdelingen

1.000

           

Reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

870

Licence