Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Specifieke uitkeringen

Tabel 87 Overzicht Specifieke uitkeringen (Bedragen in miljoenen Euro's)

Nr. in SiSa bijlage

Toelichting

Rijksbegroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

Veiligheidsregio's

JenV VI

184

170

170

170

170

170

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Artikel 36

Besluit veiligheidsregio's (Rijksbegroting.nl)

Vindplaats regelgeving

Besluit veiligheidsregio's (wetten.nl)

Totaal

8.144,80

8.217,41

8.390,10

8.450,34

8.564,26

8.693,75

Licence