Base description which applies to whole site

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Op verzoek van de Tweede Kamer is de defensiebegroting ingericht naar organisatieonderdelen in plaats van beleidsartikelen. Beleidsartikelen zijn normaal gesproken het aanknopingspunt voor beleidsdoorlichtingen. Beleid heeft bij Defensie vaak betrekking op meerdere organisatieonderdelen. Een beleidsdoorlichting kan derhalve onderdelen van verschillende begrotingsartikelen bevatten. Zo worden per beleidsdoorlichting alle gerelateerde uitgaven van Defensie verantwoord. De programmering van de beleidsdoorlichtingen is ondanks de afwijkende ordening van de begroting – conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) – dekkend. Dat wil zeggen dat beleidsdoorlichtingen voor de beleidsthema’s binnen de gestelde termijn van zeven jaar zijn gepland. In elke beleidsdoorlichting wordt aandacht besteed aan de behaalde (maatschappelijke) effecten. De verantwoording over verrichte activiteiten en geleverde prestaties staat centraal.

Beleidsdoorlichtingen
 

Realisatie

 

Planning

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Geheel artikel

Artikel/Operationele doelstelling

               
                 

Artikel 1: Inzet

               
                 

Artikel 2: Koninklijke Marine

               

Flag Officer Sea Training

           

X

 
                 

Artikel 3: Koninklijke Landmacht

               

Omvorming 13de Gemechaniseerde Brigade

 

V

           

Nederlands-Duitse samenwerkingsverbanden gericht op interoperabiliteit in het informatiedomein

         

X

   
                 

Artikel 4: Koninklijke Luchtmacht

               

Vorming joint Defensie Helikopter Commando

 

X

           
                 

Artikel 5: Koninklijke Marechaussee

               

Informatiegestuurd optreden (IGO)

     

X

       
                 

Artikel 6: Investeringen krijgsmacht

               

Nader in te vullen

   

X

         
                 

Artikel 7: Ondersteuning krijgsmacht door DMO

               

Nader in te vullen

   

X

         
                 

Artikel 8: Ondersteuning krijgsmacht door DOSCO

               

Beleidswijzigingen Militaire Gezondheidszorg

       

X

     

V= afgehandeld, X = In uitvoering of in planning

Ten opzichte van de begroting 2019 is de programmering op een aantal punten gewijzigd. De beleidsdoorlichting Omvorming 13de Gemechaniseerde Brigade is in 2019 voltooid en de beleidsdoorlichting Vorming joint Defensie Helikopter Commando is doorgeschoven naar 2019. Het onderwerp voor 2020 is aangepast. Initieel was het IBO Wapensystemen 2015 inclusief professionalisering inkoop voorzien, hier zal een alternatief voor volgen. Bij de begroting zal in een separate brief de opzet en vraagstelling van dit alternatief worden toegelicht.

Toegevoegd is de beleidsdoorlichting Nederlands-Britse samenwerking gericht op de Flag Officer Sea Training (FOST) in 2024. Het betreft een samenwerkingsverband die de gereedstelling van zowel de Nederlandse als Britse marine raakt. Onderzoek naar dit samenwerkingsverband zal leiden tot meer inzicht in de best practices en doelmatigheid van deze samenwerking.

Licence