Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art. Nr.

Naam artikel

 

Juridisch verplicht

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven.

1

Inzet

195.247

28.524

166.723

Het betreft de voorziening HGIS voor het aangaan van nieuwe missies en verlengen van bestaande missies.

   

15%

85%

2

Koninklijke Marine

925.904

710.221

215.683

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor gereedstelling (oefenvaardagen, operationele zaken), instandhouding van de zeesystemen en overige personele en materiële exploitatie.

   

77%

23%

3

Koninklijke Landmacht

1.520.832

1.217.613

303.219

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor gereedstelling (het inhuren van oefen- en schietterreinen, operationele zaken), instandhouding van de landsystemen en overige personele en materiële exploitatie.

   

80%

20%

4

Koninklijke Luchtmacht

847.316

706.263

141.053

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor gereedstelling (het inhuren van oefen- en schietterreinen, operationele zaken), instandhouding van de luchtsystemen en overige personele en materiële exploitatie.

   

83%

17%

5

Koninklijke Marechaussee

436.668

374.556

62.112

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor de overige personele en materiële exploitatie voor alle districten van de KMar.

   

86%

14%

6

Investeringen

2.864.661

2.162.462

702.199

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor investeringen in nieuw materieel (waaronder kleine (bandbreedte)projecten), voor transport, munitie BKI, Project Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), de midlife update van de Fennek; de upgrade van de SM 2 Luchtdoelraket en de verwerving van het Combat Support Ship. Verder aanpassingen aan infrastructuur, ICT-projecten, wetenschappelijk onderzoek en bijdrage NAVO investeringsprojecten.

   

75%

25%

7

Defensie Materieel Organisatie

1.020.608

729.434

291.174

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor brandstof, munitie, communicatie verbindingen, militaire uitrusting en informatievoorziening.

   

71%

29%

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.335.147

703.220

631.927

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor transport, gebruik en onderhouden van infrastructuur en de overige personele en materiële exploitatie (opleidingen, werving en selectie, schadevergoedingen, ondersteuning personeel op buitenlandse posten, sociaal beleidskader) en uitkeringen in het kader van ereschulden veteranen.

   

53%

47%

 

Totaal niet verplichte uitgaven

   

2.514.090

 
Licence