Base description which applies to whole site

5. BEGROTING AGENTSCHAPPEN

Aansluiting raming begroting agentschap met financiering door moederdepartement LNV

Begroting agentschap 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moederdepartement (LNV)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

187.900

96.505

103.113

0

387.518

Totaal

187.900

96.505

103.113

0

387.518

Bijdragen aan agentschappen per begrotingsartikel LNV (bedragen x € 1.000)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

2020

Art. 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

194.732

Art. 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

9.818

Af: BTW-compensatie

– 8.778

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

195.772

Licence