Base description which applies to whole site

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 3 zichtbaar gemaakt.

Licence