Base description which applies to whole site

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

Tabel 19 Projectoverzicht 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

4

2

35

37

   

Programma 130  km

3

1

55

55

   

Programma aansluitingen

14

10

125

121

   

Quick Wins Wegen

0

 

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

1

20

20

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

19

28

1.218

1.229

2026

2024- 2026

1

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

1

56

55

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

2

1

314

314

2032- 2036

2032- 2036

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

 

1.210

1.210

2012

2012

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

9

6

796

796

2028-2030

2028-2030

 

A9 Badhoevedorp

2

 

306

322

2017

2017

2

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

 

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

 

16

16

2020

2020

 

A4-A44 Rijnlandroute

90

134

581

581

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

8

6

17

17

2022

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

 

111

111

2015

2015

 

A15 Papendrecht-Sliedrecht

9

7

16

16

2021

2020- 2021

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

263

263

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

14

14

60

60

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

37

25

453

258

2023- 2025

2023- 2025

3

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

2017

2017

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

230

378

546

669

2023- 2025

2023- 2025

4

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

2

0

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

6

21

21

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

3

 

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

174

117

808

714

2025

2024

5

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

0

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

18

18

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

 

150

150

   

Meer veilig

15

14

61

55

  

6

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

662

769

11.567

11.419

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

173

99

     

Programma Realisatie

835

868

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

478

729

     

Overprogrammering

357

139

     

Toelichting

 • 1. De verlaging van het projectbudget komt door een overboeking naar programma A6 Lelystad met (- € 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt 11 miljoen overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.

 • 2. De verlaging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden lager vallen dan geraamd (- € 15,1 miljoen).

 • 3. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (€ 194,6 miljoen).

 • 4. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

 • 5. Het hogere project budget komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer. De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) € 13,2 miljoen.

 • 6. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging vanuit de getroffen reservering op artikel 20 ten behoeve van het plaatsen van een Intelligente verkeersregelingsinstallaties (IVRI) bij afrit 33 in combinatie met een bypass op de rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).

Tabel 20 Projectoverzicht 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 782

‒ 581

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

104

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

341

341

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

35

15

nvt

nvt

1

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

329

329

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

3

nvt

nvt

2

Strategisch plan Verkeersveiligheid

182

32

nvt

nvt

3

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

114

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

56

56

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

30

30

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

167

167

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.253

1.225

  

4

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

328

330

   

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

66

55

2025

2025

5

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

182

182

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

135

135

2026- 2028

2026- 2028

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

231

231

   

A4 Haaglanden - N14

676

676

2026- 2028

2026- 2028

 

N59 Verkeersveiligheid

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

280

278

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.476

1.470

Zuid: 2027- 2029

Zuid: 2027- 2029

 
   

Noord: 2028- 2030

Noord: 2028- 2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021- 2022

2021- 2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

27

27

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

185

156

  

6

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

425

425

2023- 2026 / 2025- 2029

2023- 2026 / 2025- 2029

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

23

nvt

nvt

7

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

1

nvt

nvt

8

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

0

195

2026- 2028

2026- 2028

9

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

117

117

2023- 2025

2023- 2025

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022- 2024

2022- 2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

102

102

2026

2026

 

Overige projecten en reserveringen

150

160

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.430

6.618

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.430

6.618

   

Toelichting

 • 1. De verhoging van het projectbudget komt door een aantal herschikkingen na een heroriëntatie op dit programma. Met deze herschikking zijn middelen weer gecentraliseerd op het programmbudget met als doel om aansluiting te vinden met de ontvangstenreeks in de tolbijlage (totaal € 20,9 miljoen).

 • 1. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII bestemd voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van de 2e tranche fietssnelroutes en de bijbehorende afdracht aan het Btw-compesatiefonds (totaal ‒ €0,9 miljoen).

 • 2. Voor de Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt € 150,0 miljoen vanuit de reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12 voor de ophoging en uitvoering van de regeling (totaal € 100 miljoen).

 • 3. De verhoging van het programmabudget komt met name door het toevoegen van noodzakelijke activiteiten voor vervanging en renovatie aan de Galecopperbrug als onderdeel van het project A12/A27 Ring Utrecht. (€ 27,3 miljoen).

 • 4. De verhoging van het projectbudget komt door een overboeking vanuit programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere met (€ 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt dit bedrag overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.

 • 5. De verhoging van het projectbudget komt enerzijds door een hogere bijdrage van derden (€ 39,9 miljoen) en anderzijds door een overboeking voor een opdracht ten behoeve van kleine infrastructuur en Smart Mobility maatregelen (- € 11,6 miljoen).

 • 6. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €13,7 miljoen).

 • 7. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €0,5 miljoen).

 • 8. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (- € 194,6 miljoen).

Tabel 21 Projectoverzicht 12.04: Geïntegreerde contracvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

64

1.845

1.845

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

21

22

375

375

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

59

54

1.160

1.160

2020

2020

2038

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)

28

30

1.244

1.244

2026

2026

2040

 

A10 Tweede Coentunnel

55

56

2.172

2.172

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

26

26

691

691

2012

2012

2033

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

15

360

362

2019

2019

2044

1

Aflossing tunnels

47

48

954

954

1

   

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

99

31

2.271

2.271

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

29

27

1.524

1.524

2025

2025

2043

 

A24 Blankenburgverbinding

33

30

1.923

1.909

2024

2024

2043

2

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

1

1

272

272

2005

2005

2020

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12 Ede - Grijsoord

10

13

180

180

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

12

10

463

463

2018

2018

2043

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

137

 

191

69

2023 ‒ 2025

2023 ‒ 2025

 

3

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

344

344

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

  

0

     

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

497

497

    

Afrondingen

        

Totaal

655

448

16.636

16.500

    

Begroting (IF 12.04)

655

448

      

Toelichting

 • 1. De verlaging van het projectbudget komt enerzijds door hogere ontvangsten van derden (€ 0,8 miljoen) en anderzijds door de decharge verlening waardoor het positieve saldo op het niet-DBFM deel van het contract is teruggevloeid naar de Investeringsruimte(- € 2,6 miljoen).

 • 2. De verhoging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden hoger vallen dan geraamd (€ 14,4 miljoen).

 • 3. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

Tabel 22 Projectoverzicht 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

1

0

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

18

12

699

699

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

11

23

155

155

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

2

1

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

43

43

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

49

36

173

138

divers

divers

1

Innovatieprogramma spoortrillingen

2

0

20

0

  

2

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

6

0

11

18

divers

divers

3

Toegankelijkheid stations

41

35

500

500

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

13

70

70

divers

divers

 

Booggeluid

1

1

4

3

divers

divers

4

Fietsparkeren bij stations

44

65

418

418

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

36

10

169

25

divers

divers

5

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

5

22

32

divers

divers

6

Overwegenaanpak

34

28

873

760

divers

divers

7

Ontsnippering

3

6

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

3

2

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

19

22

379

383

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

3

6

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

0

0

888

888

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

3

3

70

66

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

8

3

608

608

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

6

6

240

240

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

52

36

262

217

2021

2021

8

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

20

28

140

140

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

      

Totaal uitvoeringsprogramma

369

342

6.325

5.984

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

34

‒ 9

63

180

   

Afrekening voorschotten

0

0

158

158

   

Programma Realisatie

403

333

6.546

6.322

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 12

‒ 9

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

365

198

     

Overprogrammering (-)

‒ 26

‒ 126

     

Toelichting

 • 1. Het projectbudget is verhoogd met € 20 miljoen vanuit de investeringsruimte Spoor (aanvullende middelen van het Regeerakkoord artikelonderdeel 20.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaring van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Daarnaast is € 15 miljoen toegevoegd voor verdere voorbereidende stappen voor een systeemkeuze in de tractie-energievoorziening (Kamerstuk 35570-A, nr. 45).

 • 2. In Nederland zijn circa 800.000 woonadressen binnen 300 meter van het spoor gelegen. Met de toekomstige bouwopgaven worden naar verwachting nog meer potentiele woningbouwlocaties ontwikkeld langs spoorwegen. Bewoners moeten worden beschermd tegen de nadelige omgevingseffecten van het (toenemend) spoorvervoer. Voor geluid en externe veiligheid is er wet- en regelgeving. Voor spoortrillingen is er op dit moment slechts zeer beperkte regelgeving. Om meer kennis te ontwikkelen over het ontstaan van trillingen en te komen tot mogelijke kosteneffectieve beheersmaatregelen, wordt een innovatieprogramma opgestart wat zich richt op een drietal aspecten:

  • het ontwikkelen van een spoortrillingsemissiemodel;

  • praktijkproeven met materieel;

  • praktijkproeven in de infra.

 • 6. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen.

 • 7. De (toekomstige) kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV) moeten uit het realisatiebudget van een project/programma gedekt worden. Na het afgeven van verschillende realisatiebeschikkingen was er onvoldoende budget om de BOV-kosten volledig te dekken en is € 0,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

 • 8. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van decentralisatie uitkeringen uit het Provinciefonds. De reden hiervoor zijn de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatie uitkeringen (DU's) zijn getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan waardoor er onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden, die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen ad € 137 miljoen zijn in afwachting hiervan teruggestort op de post kleine projecten. Daarnaast is conform de BO-MIRT afspraken met Noord-Nederland van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) € 5 miljoen gereserveerd ten behoeve van infrastructuurmaatregelen om de eerste zero emissie treinen in reguliere dienst in Nederland te faciliteren.

 • 9. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het risico-dossier het projectbudget onvoorzien verlaagd met € 0,61 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05)

 • 10. Sinds 2018 zijn 67 van de 180 onbeveiligde overwegen (NABO’s) uit het NABO-programma aangepakt. Om de overige 113 NABO’s ook aan te kunnen pakken is besloten om de komende drie jaar circa € 37,5 miljoen per jaar extra in het NABO- programma te investeren (Kamerstukken 29 893, nr. 249).

 • 11. Gedurende de uitvoering bleek dat bij de toenmalige aanbesteding de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. De buitensituatie bleek complexer dan aangenomen en het uitgevraagde ontwerp bleek niet maakbaar waardoor aanpassingen in ontwerp en fasering nodig waren. Tevens was er sprake van hogere verbussingskosten door nieuwe bouwfaseringen. Om de hierdoor ontstane meerkosten te dekken is € 45,6 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Tabel 23 Projectoverzicht 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

0

2

divers

divers

1

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

170

170

divers

divers

 

PAGE risico reductie

0

1

10

19

divers

divers

2

Programma Emplacementen op orde

3

2

70

61

divers

divers

3

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

1

162

162

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

0

23

24

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

227

227

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

8

9

137

137

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

8

8

divers

divers

 

Afrondingen

 

1

     

Totaal uitvoeringsprgramma

15

15

807

810

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

0

0

0

0

   

Afrekening voorschotten

0

0

17

17

   

Programma Realisatie

15

15

824

827

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 2

‒ 2

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

13

13

     

Toelichting

 • 1. Er zijn op dit moment geen projecten in uitvoering.

 • 2. Binnen het programma PAGE was rekening gehouden met een bijdrage voor de Zuidelijke spoorboog Sittard. Na het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om de eerder toegezegde bijdrage aan dit project in te trekken en het feit dat er eveneens sprake bleek van een stijging van de geraamde aanlegkosten is dit project stopgezet. Het totale resterende budget binnen dit programma is overgeboekt naar het programma Emplacementen op orde. Dit programma heeft dezelfde doelstelling, namelijk het verhogen van de veiligheid op emplacementen.

 • 3. Zie ad 2.

Tabel 24 Projectoverzicht 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

     

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

114

69

divers

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

12

11

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

31

31

nvt

nvt

 

Reizigersfonds

3

3

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

130

132

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

44

44

2024

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

70

0

  

2

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

258

258

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

29

32

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

728

617

   

Begroting (IF 13.03.04)

728

617

   

Toelichting

 • 1. Conform de BO-MIRT afspraken met de regio van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) is binnen de post Grensoverschrijdend Spoorvervoer een voorlopige reservering gemaakt van € 10 miljoen voor een bijdrage aan de benodigde investerings- en BOV-kosten op Nederlands grondgebied voor de re-activatie voor personenvervoer van de spoorverbinding tussen Coevorden en Neuenhaus. Daarnaast wordt, zoals ook benoemd in de Kamerbrief over de nachttrein Wenen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 22984 nr. 920) aan NS een subsidie beschikt waarvan € 5 miljoen bij Voorjaarsnota wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. In het kader van de Rijksbijdrage Wunderline is het Rijk, via een Specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Groningen, overgegaan tot uitbetaling van haar bijdrage aan de eerste bouwstap waarbij bij Voorjaarsnota € 12 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. Tot slot is conform BO MIRT afspraak 2020 voor de reistijdversnelling met een half uur van de IC Amsterdam-Berlijn € 50 miljoen toegevoegd. Dit bedrag is voor studie- en investeringskosten voor de benodigde infrastructuur in Nederland.

 • 2. Dit programma is gericht op toekomstvaste ontwikkeling van spoor- en perroncapaciteit op emplacementen van spoorknopen in Zuidoost-Nederland. Hieronder vallen de te starten integrale studie toekomstvast emplacement Eindhoven/Helmond en de lopende integrale studie emplacement Venlo. Voor eerstgenoemde studie is € 50 miljoen gereserveerd voor urgente opgaven op emplacement Eindhoven: aanpassingen Eindhoven-West en inframaatregelen voor een IC Heerlen-Aken. Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen gereserveerd voor realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bestaande projecten en toekomstige ontwikkelingen (TBOV 2030/2040) worden in kaart gebracht door ProRail en moeten leiden tot een adaptief ontwikkelpad waarmee integraal inzichtelijk wordt gemaakt welke opgaven zich wanneer voordoen, welke maatregelen hierbij horen en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het BO MIRT Zuid 2021 zullen tussentijdse resultaten worden geagendeerd.

Tabel 25 Projectoverzicht 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

0

4

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

23

23

   

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

23

27

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

24

28

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 26 Projectoverzicht 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

184

163

3.687

3.687

2007

2007

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen

7

2

‒ 101

‒ 94

    

Totaal

191

165

3.586

3.593

    

Begroting (IF 13.04)

191

165

      

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 27 Projectoverzicht 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

16

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

31

0

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

6

0

213

213

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

46

53

279

279

regio

regio

 

Afrondingen

0

0

     

Totaal

83

69

686

686

   

Begroting (IF 14.01.03)

83

69

     

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 28 Projectoverzicht 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

50

49

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

50

49

   

Begroting (IF 14.01.02)

50

49

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 29 Projectoverzicht 14.03: RegiospecifiekPakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

25

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

588

588

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

0

5

0

0

   

Afronding

0

0

0

0

   

Afrekening voorschotten

0

0

4

4

   

Begroting (IF 14.03)

0

30

664

664

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

0

27

140

140

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

0

57

804

804

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 30 Projectoverzicht 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

0

0

26

26

Divers

Divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2024

2024

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

6

1

13

13

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

1

2

10

10

2021

2020

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

177

168

1012

997

2023

2023

1

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

17

13

645

642

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

1

98

99

2019

2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

2

2

6

6

   

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

20

30

134

134

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

 

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

61

61

172

172

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

4

4

284

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

3

0

10

5

   

Afrondingen

2

 

1

    

Totaal uitvoeringsprogramma

293

282

3.070

3.047

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

29

1

     

Programma Realisatie

322

283

     

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

0

0

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

255

240

     

Overprogrammering (-)

‒ 67

‒ 43

     

Toelichting

1. Het projectbudget is met € 15,8 miljoen opgehoogd. Dit budget is bestemd voor onder andere opgetreden kosten als gevolg van PFAS en een aantal wijzingen in het project waaronder de optimalistie van kadeconstructies en een extra rotonde.

Tabel 31 Projectoverzicht 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 63

‒ 34

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

14

14

   

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

16

16

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

276

276

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

38

38

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

27

27

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

154

154

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

37

37

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

232

105

2024-2028

2024-2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

95

95

  

1

Overige projecten en reserveringen

1004

956

  

2

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

2026-2028

2026-2028

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

  

2026-2028

2026-2028

 

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

2

‒ 1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.650

1.727

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.650

1.727

   

Toelichting

 • 1. Het projectbudget van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is opgehoogd met € 127 miljoen. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 118 miljoen vrijgemaakt voor IA-sourcing op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en € 8,6 miljoen voor de Paddepoelsterbrug. Bij de Eerst Suppletoire wordt dit overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

 • 2. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 52 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Tabel 32 Projectoverzicht 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
         

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

15

415

436

2019

2019

 

1

Zeetoegang IJmond

225

241

1.039

1.039

2022

2022

  

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

22

9

165

161

2020

2020

  

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

3

3

90

90

2018

2018

  

Afrondingen

   

‒ 1

    

Totaal

265

268

1.709

1.725

    

Toelichting

1. Op het niet-DBFM deel is er sprake van een meevaller van € 21 miljoen door vrijval van de risicoreservering. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Tabel 33 Projectoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

  

0

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

 

103

103

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

4

 

100

100

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

1

‒ 1

   

Programma

5

 

1.165

1.165

   

Begroting (IF 17.06)

5

 

1.165

1.165

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 34 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

115

105

2.375

2.375

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

2

0

95

95

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

       

Programma

117

105

2.470

2.470

   

Afrekening voorschotten

       

Begroting (IF 17.07)

101

42

     

Overprogrammering (-)

‒ 16

‒ 63

     

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 35 Projectoverzicht 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Projectorganisatie en voorbereiding

27

13

285

285

   

OVT incl. keerspoor

31

12

395

395

   

Tunnel en A10

2

1

925

835

  

1

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

0

87

177

  

2

Afrondingen

       

Programma

66

26

1.692

1.692

2032- 2036

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

66

26

1.692

1.692

   

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (€ 90,2 miljoen).

 • 2. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (- € 90,2 miljoen).

Tabel 36 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

194

186

2.720

1.795

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

1

1

256

263

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

24

23

140

140

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

18

21

259

77

2028- 2029

2028- 2029

1

PHS: Rijswijk - Rotterdam

53

57

356

356

2023-2025

2023-2025

 

PHS: Amsterdam

45

30

809

138

  

2

PHS: Ede

5

6

52

51

   

PHS: Amsterdam-Alkmaar

5

10

10

10

   

PHS: Maatregelen TEV

18

18

25

2

  

3

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

5

6

48

65

2026-2028

2026-2028

4

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

20

13

135

63

  

5

afrondingen

0

1

0

0

   
        

Planuitwerkingsfase

  

1.587

2.522

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

       

Programma

194

186

4.307

4.317

   

Afrekening voorschotten

0

0

37

37

   

Begroting (IF 17.10.01)

176

114

     

Overprogrammering (-)

‒ 18

‒ 72

     

Toelichting

 • 1. In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Zuidwestboog-Meteren is het realisatiebudget PHS Meteren Boxtel verhoogd met € 182 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

 • 2. In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Centraal is het realisatiebudget PHS Amsterdam verhoogd met € 649 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Sloterdijk € 22,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget.

 • 3. In verband met de aanleg van 3 nieuwe onderstations is een aanvullende realisatiebeschikking afgegeven van € 22,9 miljoen.

 • 4. Maatregelenpakket Schiphol is stopgezet en de vrijvallende middelen ad € 17 miljoen zijn teruggeboekt van het realisatiebudget naar het planuitwerkingsbudget.

 • 5. In verband met het afgeven van een aanvullende subsidiebeschikking ten behoeve van opstellen reizigersmaterieel is het projectbudget van het deelproject PHS-Eindhoven verhoogd met € 7,7 miljoen. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie een realisatiebeschikking afgegeven voor het deelproject PHS Sloe Elektrificatie 2e sporenbundel van € 12,6 miljoen, voor PHS Tilburg 4e perronspoor € 40,8 miljoen en voor het Programmabureau PHS t.b.v. de realisatiefase € 11,1 miljoen.

Tabel 37 Projectoverzicht 20.01: Verkenningen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

31

31

  

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

168

168

nnb

 

OV Wonen Utrecht

152

152

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

717

342

2021

1

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoeven-Paalgraven

69

   

N35 Marsroute

100

0

 

2

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

464

464

  

Verkenning Den Bosch

25

  

3

A58 Breda-Tilburg

55

55

2021

 

Totaal verkenningsprogramma

1.781

1.212

  

Begroting (IF 20.01)

1.781

1.212

  

Toelichting

 • 1. Dit betreft de benodigde aanvulling van het projectbudget A15 Papendrecht-Gorinchem teneinde het voorkeursbesluit te kunnen nemen (€ 375 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.

 • 2. Dit betreft de benodigde middelen om een verkenning te starten voor N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 100 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.

 • 3. Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 wordt geld beschikbaar gesteld aan projecten voor de verkenning HUB Den Bosch (€ 25 miljoen).

Tabel 38 Projectoverzicht 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

  

Begroting (IF 20.02)

10

10

  

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 39 Projectoverzicht 20.03: Reserveringen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

15

20

nnb

1

Programma SBaB

10

10

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

103

57

nnb

2

Reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

77

81

nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

    

ERTMS

400

400

nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

0

0

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

206

68

nvt

3

Schone Lucht Akkoord

35

46

nvt

4

Meerkosten Covid

23

  

5

Pakket Zeeland

22

  

6

BO MIRT GVV

88

  

7

Knooppuntontw. OV

34

  

8

Klimaatneutrale netwerken

30

38

 

9

BioLNG

5

5

  

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

450

450

  

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

1.867

1.497

  

Begroting (IF 20.03)

1.867

1.497

  

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (4 miljoen euro). Dit wordt via een Specifieke Uitkering aan Utrecht overgeboekt.

 • 2. Binnen het project Stedelijk OV Den Haag-Rotterdam valt de overboeking van € 50 miljoen voor Haagse Central Innovation District en de Binckhorst en de overboeking uit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van aanpak grote kruising-Algera (-€ 4 miljoen) binnen de korte termijn aanpak (KTA) MoVe 2020-2021.

 • 3. Dit betreft de gereserveerde middelen voor het programma Veilig, Slim en Duurzaam (€ 160 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020. Overboekingen bedragen €21,0 miljoen. Zoals een bijdrage aan het programma Beter Benutten, die tevens volgt uit de gemaakte BO MIRT-afspraken in de afgelopen jaren (€ 5 miljoen). Deze bijdragen worden via Specifieke Uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt. Een andere grote overboeking betreft de korte termijn aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 7,7 miljoen).

 • 4. Dit betreft een overboeking van artikel 20 van het Infrafonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. De middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Voor de financiering van het SLA was oorspronkelijk € 50 miljoen gereserveerd op het IF voor de periode 2020 tot en met 2023.

 • 5. Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. Hierover is in het BVM besloten.

 • 6. Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan wordt nu € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. De resterende € 45 miljoen blijft beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

 • 7. In het najaar 2020 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over een pakket van € 160 miljoen voor goederenvervoer (GVV). Het benodigde budget wordt overgeboekt naar een reservering aan te houden op artikel 20.03. Dit betreft een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV (€ 160 miljoen). Het restant blijft in een reservering BO MIRT GVV op artikel 20.

 • 8. In het BO MIRT 2020 is besloten tot het opnemen van € 34 miljoen ten behoeve van knooppuntontwikkeling. Hiervan gaat € 15,8 miljoen naar de knooppuntontwikkeling Lelylaan Fietsverbinding Almere centrum en € 16 miljoen naar de Nijmegen Fietsenstalling.

 • 9. Het betreft hier de dekking van de aanvraag klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van Prorail (€ 7,5 miljoen) die vanuit het op artikel 20 gereserveerde middelen worden overgeboekt naar artikel 13 kleine projecten personenvervoer.

Licence