Base description which applies to whole site

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

A27/A12 Ring Utrecht

‒ 27.344

‒ 1.460

‒ 4.883

‒ 18.391

  

‒ 2.610

        

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud

272.000

136.000

136.000

            

Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 7.734

166.605

166.945

‒ 39.489

166.760

‒ 72.453

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 113.836

‒ 113.836

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

130.820

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

A27/A12 Ring Utrecht

27.344

1.460

4.883

18.391

  

2.610

        

Aanvulling Strategisch Plan Verkeersveiligheid Regeling 2021

100.000

100.000

             

Bereikbaarheid Ameland 2030

1.072

1.072

             

Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)

‒ 467

‒ 467

             

Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward

‒ 15

‒ 15

             

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

129.977

111.967

13.265

2.371

 

2.657

‒ 283

        

BTW-compensatiefonds Bijdrage Metropoolregio Rdam-Den Haag 2e tranche fiets

‒ 161

‒ 161

             

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

‒ 236.173

‒ 353.263

63.360

‒ 146.560

‒ 161.453

17.409

‒ 360.312

‒ 106.934

295.506

109.723

264.022

229.531

97.984

287.160

Dagvergoeding Via15

‒ 122.373

‒ 122.373

             

Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS

15.956

6.599

6.113

3.244

           

HXII: Beter Benutten

‒ 5.250

‒ 3.250

‒ 1.250

‒ 750

           

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing BOA's

‒ 226

‒ 226

             

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021

‒ 9

‒ 9

             

HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 3.768

‒ 3.768

             

HXII: Business case Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Inhuuropdrachten

‒ 203

‒ 203

             

HXII: SmartWayz

‒ 14.187

‒ 7.339

‒ 6.848

            

HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots

‒ 3.029

‒ 1.023

‒ 2.006

            

HXII: Subsidies Intelligente transport systemen

‒ 394

‒ 394

             

Kasschuif met het generale beeld

0

158.188

207.641

‒ 234.960

‒ 403.634

‒ 187.285

‒ 8.144

58.524

58.524

58.524

58.524

58.524

58.524

58.524

58.526

Opdracht maatregelpakket Zanddijk

6.300

1.200

2.550

2.550

           

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

50.000

50.000

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 93.221

‒ 93.221

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

81.346

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

15.311

15.388

‒ 34

   

‒ 43

        

Dagvergoeding Via15

122.373

122.373

             

Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

‒ 2.593

          

‒ 2.593

   

Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 1.715

30.979

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.309

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

6.934

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Saldo 2020 Hoofdwegennet

42.113

42.113

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

177.204

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs

‒ 964

‒ 241

‒ 241

‒ 241

‒ 241

          

EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS

‒ 15.956

‒ 6.599

‒ 6.113

‒ 3.244

           

HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie

7.500

7.500

             

HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal

2.000

2.000

             

Opdracht Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

391

391

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet

110

110

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 4.419

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

135.171

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

145.288

127.355

13.231

2.371

 

2.657

‒ 326

        

Saldo 2020 Hoofdwegennet

33.398

33.398

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

178.686

160.753

13.231

2.371

0

2.657

‒ 326

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

295.924

53.202

34.241

98.880

58.665

48.573

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

135.171

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

295.924

53.202

34.241

98.880

58.665

48.573

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Tabel 12 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Bijdragen derden 2021 Spoorwegen

3.647

3.647

             

Evaluatie HSL-zuid

2.841

2.841

             

Kasschuiven 2021 Spoorwegen

0

29.124

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

     

Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud

7.035

7.035

             

Saldo 2020 Spoorwegen

4.442

4.442

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

17.965

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Aanvulling Deventer Booggeluid

697

697

             

Aanvulling Zwolle Herfte

45.617

            

45.617

 

Afrekening Prorail

53

53

             

Almelo Zakspoor

1

1

             

Bereikbaarheid Ameland 2030

‒ 1.463

‒ 1.463

             

Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward

15

15

             

Bijdragen derden 2021 Spoorwegen

416

416

             

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

5.042

2.499

1.696

696

151

          

BO MIRT najaar 2020: Spoorwegen

232.500

           

232.500

  

HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool

‒ 89

‒ 89

             

HXII: Correctie subsidie nachttrein

1.407

1.175

21

211

           

HXII: Exploitatietekort Nachttrein

‒ 6.700

‒ 3.350

‒ 1.675

‒ 1.675

           

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.460

‒ 1.460

             

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 2.000

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

         

HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen

‒ 12.019

‒ 4.314

‒ 4.758

‒ 2.947

           

IC Berlijntrein

50.000

          

50.000

   

Innovatieprogramma Trillingen

20.000

           

20.000

  

Kasschuif met het generale beeld

0

324.576

27.783

‒ 68.427

32.711

77.525

‒ 49.457

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.089

‒ 43.088

Kasschuiven 2021 Spoorwegen

0

‒ 3.029

‒ 13.286

35.995

‒ 94.338

‒ 28.887

‒ 25.105

‒ 8.412

12.929

13.104

2.904

0

108.125

0

0

Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten

7.500

7.500

             

Saldo 2020 Spoorwegen

‒ 147.824

‒ 147.824

             

Saldo mee- en tegenvallers 2021 Spoorwegen

‒ 2.957

‒ 517

‒ 1.230

‒ 1.210

           

Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF

137.016

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

325.752

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud

‒ 7.035

‒ 7.035

             

Saldo 2020 Spoorwegen

33.442

33.442

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

26.407

26.407

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Bijdragen derden 2021 Spoor

4.065

4.065

             

Saldo 2020 Spoorwegen

5.607

5.607

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.672

9.672

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Tabel 13 Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Kasschuiven 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

0

‒ 4.708

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

      

Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

3.697

3.697

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

3.697

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

0

0

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

1

47.476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

5

5

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

47.476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

0

0

0

0

0

0

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

46

46

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 14 Artikel 15 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Bediening op afstand

700

400

200

100

           

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

           

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

55.000

27.500

27.500

            

Bediening op afstand

4.300

1.500

1.600

1.200

           

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2021

‒ 3.203

‒ 3.203

             

Defensie: Radartoren Wemeldinge

‒ 119

‒ 119

             

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

15.180

15.180

             

Kasschuiven 2021 Hoofdvaarwegennet

0

6.718

65.010

83.998

‒ 8.837

16.476

‒ 27.334

‒ 10.100

‒ 36.329

‒ 36.431

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

9.317

1.413

1.363

1.363

1.363

1.363

613

613

613

613

     

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

17.761

17.761

             

Tegenvallers project Boontjes

1.300

650

650

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

99.536

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

0

25.375

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Kasschuif met het generale beeld

0

137.671

66.548

737

47.224

109.421

40.031

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

‒ 50.204

Bediening op afstand

‒ 5.000

‒ 1.900

‒ 1.800

‒ 1.300

           

Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet

3.912

3.912

             

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

65.691

8.916

13.515

15.324

14.815

8.065

5.056

        

BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

118.000

4.000

6.000

8.000

30.000

30.000

30.000

10.000

       

BO MIRT: Paddepoelsterbrug

8.600

    

8.600

         

BO MIRT: tegenvallers DGLM

45.734

 

1.626

3.259

3.259

8.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

3.259

Bodemdaling

599

599

             

Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee

‒ 6.491

‒ 6.491

             

Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings

‒ 55

‒ 55

             

Digitale Transport Strategie

‒ 1.300

‒ 1.300

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 309

‒ 309

             

HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda

954

204

250

250

250

          

HXII: spoed modal shift Goederenvervoercorridor 2021

‒ 4.000

‒ 4.000

             

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

‒ 11.759

‒ 1.777

‒ 1.605

‒ 1.703

‒ 1.703

‒ 1.643

‒ 832

‒ 832

‒ 832

‒ 832

     

Overboeking reservering TSL naar HXII

‒ 712

‒ 712

             

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

‒ 29.194

‒ 29.194

             

Topsector Logistiek

‒ 19.200

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

           

Verkeersbegeleiding

‒ 4

     

‒ 4

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

165.466

103.164

78.134

18.167

93.845

162.702

77.510

‒ 37.777

‒ 47.777

‒ 47.777

‒ 46.945

‒ 46.945

‒ 46.945

‒ 46.945

‒ 46.945

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

399.320

409.818

267.523

301.677

359.808

343.271

181.710

132.580

107.888

79.974

51.448

45.992

53.992

‒ 18.945

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal

‒ 20.668

          

‒ 20.668

   

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

554

554

             

Tegenvallers Sluis Eefde

3.500

3.500

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 16.614

4.054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 20.668

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

272.039

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

66.866

47.954

41.136

41.069

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.670

2.670

             

HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee

‒ 1.664

‒ 416

‒ 416

‒ 416

‒ 416

          

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

2.442

364

242

340

340

280

219

219

219

219

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

3.448

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet

3.912

3.912

             

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

40.223

40.223

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

44.135

44.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

135.012

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        
Tabel 15 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

               
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.116

             

Evaluatie HSL-zuid

‒ 2.841

‒ 2.841

             

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 5.000

‒ 1.655

‒ 1.131

‒ 1.188

‒ 488

‒ 538

         

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 2.364

1.131

957

‒ 262

538

         

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

3.858

3.858

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 3.983

‒ 3.002

0

‒ 231

‒ 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

114

0

‒ 231

‒ 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 2.503

   

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

 

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.051

7.051

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

7.051

4.548

0

0

0

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.008

663

663

663

654

654

654

654

654

654

654

654

53.367

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 475

‒ 475

             

Kasschuif met het generale beeld

0

67.279

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 14.598

‒ 14.598

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 15.073

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

     

Correctie indexering 2020

‒ 7.521

‒ 1.392

‒ 1.193

‒ 960

‒ 741

‒ 1.426

‒ 270

‒ 313

‒ 131

‒ 1.095

     

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

45.571

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

  

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 4.884

‒ 4.884

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 4.884

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

0

  

Kasschuif met het generale beeld

0

80.286

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 18.945

‒ 18.945

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 18.945

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

13.242

13.242

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

     

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 7.008

‒ 7.008

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

513

‒ 5.616

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

59.123

72.428

58.454

175.669

84.865

16.421

19.170

8.008

66.525

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     
Tabel 16 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

4.964

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

4

4

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             
Tabel 17 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: Tweede tranche fiets MRDH

‒ 161

‒ 161

             

BCF: Veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH

‒ 492

‒ 492

             

BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs

‒ 964

‒ 241

‒ 241

‒ 241

‒ 241

          

Compensatiepakket Zeeland

5.000

5.000

             

Defensie: ETV-schip Noord en Betonningsvaartuigen 2021

‒ 3.203

‒ 3.203

             

Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee

‒ 6.491

‒ 6.491

             

Defensie: Radartoren Wemeldinge

‒ 119

‒ 119

             

Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings

‒ 55

‒ 55

             

Digitale Transport Strategie

‒ 1.300

‒ 1.300

             

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

17.850

17.850

             

EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

HXII: 2e tender Subsidie LNG

‒ 4.600

‒ 2.760

‒ 1.840

            

HXII: Aanvulling Bonaire

‒ 2.870

‒ 2.870

             

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 4.650

‒ 990

‒ 990

‒ 1.090

‒ 790

‒ 790

         

HXII: Beter Benutten

‒ 5.250

‒ 3.250

‒ 1.250

‒ 750

           

HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool

‒ 89

‒ 89

             

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021

‒ 9

‒ 9

             

HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 7.700

‒ 1.600

‒ 600

‒ 3.000

‒ 2.500

          

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 6.000

‒ 6.000

             

HXII: BOA Protocol 2021 - VWH

‒ 226

‒ 226

             

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 9.715

‒ 9.715

             

HXII: Business case MITC voor RDW

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie

7.500

7.500

             

HXII: Correctie overboeking opdrachten HSL-Zuid

‒ 350

‒ 665

‒ 141

‒ 98

302

252

         

HXII: Correctie subsidie nachttrein

1.407

1.175

21

211

           

HXII: Corridor Adam Hoorn. scope-uitbreiding AVANT

‒ 2.512

‒ 2.512

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 309

‒ 309

             

HXII: Exploitatietekort Nachttrein

‒ 6.700

‒ 3.350

‒ 1.675

‒ 1.675

           

HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

‒ 133

‒ 133

             

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.460

‒ 1.460

             

HXII: Inhuuropdrachten

‒ 203

‒ 203

             

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 2.000

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

         

HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023

‒ 4.000

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 250

          

HXII: Modal shift Goederenvervoercorridor 2021

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda

954

204

250

250

250

          

HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee

‒ 1.664

‒ 416

‒ 416

‒ 416

‒ 416

          

HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 475

‒ 475

             

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)

‒ 5.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

         

HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal

2.000

2.000

             

HXII: Reservering Topsector Logistiek

‒ 712

‒ 712

             

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 5.500

‒ 5.500

             

HXII: SmartWayz

‒ 14.187

‒ 7.339

‒ 6.848

            

HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots

‒ 3.029

‒ 1.023

‒ 2.006

            

HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen

‒ 12.019

‒ 4.314

‒ 4.758

‒ 2.947

           

HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal

‒ 9.867

‒ 4.867

‒ 5.000

            

HXII: Subsidie Intelligente transport systemen

‒ 394

‒ 394

             

HXII: Subsidie verbruikersvergoeding

‒ 125

‒ 125

             

HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG

‒ 67

‒ 67

             

Kasschuif met het generale beeld

0

768.000

290.000

‒ 360.000

‒ 476.000

‒ 111.000

‒ 111.000

        

Milieuprogramma's Caribisch Nederland

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Reserverin COVID-gerelateerde meerkosten

22.500

22.500

             

Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF

137.016

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

22.836

        

Topsector Logistiek 2021 ‒ 2023

‒ 19.200

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

           

Walstroom Zeevaart

12.000

4.000

6.000

2.000

           

Mutaties Voorjaarsnota 2021

45.927

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

               
Tabel 18 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

0

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem

375.000

          

93.750

93.750

93.750

93.750

BO MIRT najaar 2020 afspraken

25.000

           

25.000

  

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 9.000

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

‒ 118.750

‒ 143.750

‒ 118.750

‒ 118.750

N35 Marsroute (nieuwe verkenning)

100.000

          

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11.212

11.212

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

511.212

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

 

‒ 5.000

  

5.000

         

Mutaties Voorjaarsnota 2021

0

0

‒ 5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

‒ 5.000

10.394

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

Aanvulling SPV Regeling 2021

‒ 100.000

‒ 100.000

             

Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)

467

467

             

BO MIRT 2020 Afspraken Slim, Duurzaam, Veilig

160.000

          

40.000

40.000

40.000

40.000

BO MIRT afspraken 2020

99.030

           

99.030

  

BCF: veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH

‒ 492

‒ 492

             

Compensatiepakket Zeeland

5.000

5.000

             

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

‒ 66.533

‒ 7.215

‒ 15.211

‒ 16.020

‒ 14.966

‒ 8.065

‒ 5.056

        

HXII: 2e tender Subsidie LNG

‒ 4.600

‒ 2.760

‒ 1.840

            

HXII: Aanvulling Bonaire

‒ 2.870

‒ 2.870

             

HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 7.700

‒ 1.600

‒ 600

‒ 3.000

‒ 2.500

          

HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 9.139

‒ 9.139

             

HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023

‒ 4.000

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 250

          

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

0

0

0

            

HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)

‒ 5.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

         

HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‒ 10.500

‒ 10.500

             

HXII: Subsidie verbruikersvergoeding

‒ 125

‒ 125

             

HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG

‒ 67

‒ 67

             

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

1.593

55.090

55.117

77.500

28.730

28.500

17.800

‒ 5.300

  

‒ 40.000

‒ 139.030

‒ 40.000

‒ 40.000

Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten

‒ 7.500

‒ 7.500

             

Milieuprogramma's Caribisch Nederland

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Opdracht maatregelpakket Zanddijk

‒ 6.300

‒ 1.200

‒ 2.550

‒ 2.550

           

Regeling Investeringsimpuls SPV

‒ 50.000

‒ 50.000

             

Reservering BO MIRT Goederenvervoer

155.800

8.215

15.961

16.020

14.966

8.065

5.056

       

87.517

Reservering COVID-gerelateerde meerkosten

22.500

22.500

             

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

89.573

89.573

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

247.544

‒ 77.870

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

0

0

0

0

0

87.517

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.109

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem

‒ 375.000

          

‒ 93.750

‒ 93.750

‒ 93.750

‒ 93.750

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

‒ 55.000

‒ 27.500

‒ 27.500

            

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet

‒ 272.000

‒ 136.000

‒ 136.000

            

Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security

‒ 9.680

            

‒ 9.680

 

Besluit BO MIRT 2020 Mobiliteitsfonds

‒ 232.500

           

‒ 232.500

  

BO MIRT afspraken 2020

‒ 124.030

           

‒ 124.030

  

BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 118.000

  

‒ 4.000

‒ 6.000

‒ 8.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 10.000

     

BO MIRT: Paddepoelsterbrug

‒ 8.600

    

‒ 8.600

         

BO MIRT: tegenvallers DGLM

‒ 47.034

‒ 650

‒ 2.276

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 8.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

‒ 3.259

BO-MIRT 2020 Slim, Duurzaam, Veilig

‒ 160.000

          

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer

‒ 4.200

‒ 4.200

             

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

180.265

181.737

23.279

24.225

32.924

38.315

33.259

33.259

13.259

‒ 51.141

‒ 71.141

‒ 71.141

‒ 66.141

‒ 300.958

N35 Marsroute (nieuwe verkenning)

‒ 100.000

          

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Overboeking Innovatieprogramma Trillingen

‒ 20.000

           

‒ 20.000

  

Reservering BO MIRT Goederenvervoer

‒ 155.800

‒ 8.215

‒ 15.961

‒ 16.020

‒ 14.966

‒ 8.065

‒ 5.056

       

‒ 87.517

Tegenvallers Sluis Eefde

‒ 3.500

‒ 3.500

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 1.685.344

200

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Aanvulling Deventer Booggeluid

‒ 697

‒ 697

             

Aanvulling Zwolle Herfte

‒ 45.617

            

‒ 45.617

 

Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security

9.680

            

9.680

 

Afrekening Prorail

‒ 53

‒ 53

             

Afrekening ProRail 2020

2

2

             

Almelo Zakspoor

‒ 1

‒ 1

             

Correctie indexering 2020

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

     

Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

2.593

          

2.593

   

HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

‒ 133

‒ 133

             

HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal

‒ 9.867

‒ 4.867

‒ 5.000

            

IC Berlijntrein

‒ 50.000

          

‒ 50.000

   

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

16.781

‒ 7.950

‒ 1.815

 

12.024

  

‒ 11.811

‒ 188

‒ 13.266

 

15.905

‒ 9.680

 

Onderzoek bodemdaling

‒ 600

‒ 600

             

Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal

20.668

          

20.668

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

2.957

517

1.230

1.210

           

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 3.876

‒ 3.876

             

Saldo bodemerosie

1

1

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 67.422

8.466

‒ 10.527

355

741

13.450

270

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

8.466

‒ 10.527

404

741

58.655

32.628

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

                
                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

17.500

30.000

          
 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

17.500

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          
Licence