Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3 Agentschap Dienst Publiek en Communicatie

Toelichting

In de vastgestelde begrotingsstaat inzake het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2021 was abusievelijk het verkeerde bedrag opgenomen. In dit wetsvoorstel wordt dit bedrag gecorrigeerd conform reeds vermeld in de memorie van toelichting van de vastgestelde begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21 35 570 III, nr. 2)

Licence