Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.446

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

56

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.502

Toelichting

  • De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.446

0

2.446

56

2.502

56

56

55

55

          

Uitgaven

2.446

0

2.446

56

2.502

56

56

55

55

          

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.446

0

2.446

56

2.502

56

56

55

55

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.

Licence