Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

597.449

 

597.449

‒ 5.276

592.173

1.990

2.155

2.163

2.205

                   

Uitgaven

597.449

 

597.449

‒ 5.276

592.173

1.990

2.155

2.163

2.205

waarvan juridisch verplicht

76%

 

76%

           
                   

Opdrachten

142.187

 

142.187

‒ 13.882

128.305

206

203

209

203

- gereedstelling

142.187

 

142.187

‒ 13.882

128.305

206

203

209

203

Personele uitgaven

438.972

 

438.972

11.384

450.356

1.810

1.974

1.975

1.975

- waarvan eigen personeel

385.037

 

385.037

‒ 1.002

384.035

1.577

1.736

1.736

1.736

- waarvan externe inhuur

35.346

 

35.346

8.943

44.289

       

- waarvan overige personele exploitatie

18.589

 

18.589

3.443

22.032

233

238

239

239

Materiële uitgaven

16.290

 

16.290

‒ 2.778

13.512

‒ 26

‒ 22

‒ 21

27

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan instandhouding IT

                 

- waarvan overige materiële exploitatie

16.290

 

16.290

‒ 2.778

13.512

‒ 26

‒ 22

‒ 21

27

                   

Apparaatsontvangsten

43.405

 

43.405

‒ 9.029

34.376

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor gereedstelling daalt met € 13,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door de verlaging van het brandstofbudget met € 16,7 miljoen. Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd.

Personele uitgaven

De verhoging van het budget voor de externe inhuur van personeel met € 8,9 miljoen is nodig voor specialistische kennis die in onvoldoende mate in de DMO-organisatie aanwezig is, zoals SAP-software expertise.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.

Licence