Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

1.150.195

 

1.150.195

22.853

1.173.048

13.641

13.098

12.906

12.391

                   

Uitgaven

1.150.195

 

1.150.195

22.853

1.173.048

13.641

13.098

12.906

12.391

Waarvan juridisch verplicht

67%

 

67%

           
                   

Inkomensoverdrachten

60.769

 

60.769

‒ 17.849

42.920

‒ 645

‒ 645

‒ 645

‒ 645

- waarvan Nationaal Fonds Ereschuld

57.069

 

57.069

‒ 17.597

39.472

‒ 645

‒ 645

‒ 645

‒ 645

- waarvan reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie

3.700

 

3.700

‒ 252

3.448

       
                   

Personele uitgaven

808.400

 

808.400

36.166

844.566

21.344

21.069

20.931

20.511

- waarvan eigen personeel

637.108

 

637.108

21.595

658.703

17.770

17.774

17.735

17.322

- waarvan externe inhuur

2.865

 

2.865

 

2.865

       

- waarvan overige personele exploitatie

154.732

 

154.732

14.001

168.733

2.854

2.709

2.790

2.783

- waarvan attachés

13.695

 

13.695

570

14.265

720

586

406

406

Materiële uitgaven

281.026

 

281.026

4.536

285.562

‒ 7.058

‒ 7.326

‒ 7.380

‒ 7.475

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan overige materiële exploitatie

273.742

 

273.742

4.536

278.278

‒ 7.058

‒ 7.326

‒ 7.380

‒ 7.475

- waarvan attachés

7.284

 

7.284

 

7.284

       
                   

Apparaatsontvangsten

68.478

 

68.478

‒ 9.991

58.487

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Inkomensoverdrachten

Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is met € 17,6 miljoen gedaald. Dit komt met name doordat in de laatste maanden van 2020 meer, maar vooral ook hogere uitkeringen aan veteranen zijn toegekend dan verwacht, waardoor sprake was van een overrealisatie (€ 17 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is met € 36,2 miljoen gestegen. Dit is vooral het gevolg van het stijgen van het budget voor eigen personeel (€ 21,6 miljoen) en het budget voor overige personele exploitatie (€ 14,0 miljoen). De stijging heeft met name te maken met een onderrealisatie op personele uitgaven in 2020 welke in 2021 aan het budget is toegevoegd (€ 15,6 miljoen) en een verhoging van het budget voor aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 7,4 miljoen). Daarnaast is formatiebudget overgeheveld van defensieonderdelen naar DOSCO (€ 5,5 miljoen), dit betreft voornamelijk de reorganisatie van het Nationaal Movement Coordination Centre (€ 2,1 miljoen) en de overheveling van Strategische Functies Internationale Samenwerking (SFIMS) vanuit DMO naar DOSCO (€ 1,1 miljoen). Ook voor de financiering van de verhoging van stagevergoedingen zijn budgetten overgeheveld vanuit de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen), dit betreft een rijksbrede maatregel. Ten slotte is het budget verhoogd vanwege prijsbijstelling (€ 1,7 miljoen) en het budget is verhoogd met € 1,6 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Toelichting op de ontvangsten

Het budget voor de ontvangsten is met € 10 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van de zorgverzekeraar die in 2021 verwacht werd, maar eind 2020 al ontvangen is (€ 11 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.

Licence